Cevaplar

2012-10-09T20:53:44+03:00
Özellikleri

Doktor, Latince öğretmen demektir Bin yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan olarak kullanılmıştır Günümüzde, doktora sahibi olan kişilere verilmekle birlikte, genellikle Tıp Doktoru anlamında kullanılır ve kişilerin adlarından önce gelen Dr kısaltmasıyla belirtilir Bizde hekim olarak anılan bu meslek grubunun tarihi çok daha eskilere dayanır İbni Sina modern tıbbın babası olarak bilinir ve Avrupa'da Avicenna adıyla ders kitaplarında okutulurİslam dinine göre de tüm peygamberlerin hekimlik uygulamaları yaptığı bilinir Özellikle Hz Muhammed'in rahatsızlanan insanlar için Allah'dan gelen ilhamla yaptığı tedaviler tıbbı nebevi (peygamber tıbbı) olarak bilinir ve hadis kitaplarında önemli bir yer tutar
Doktor unvanı, ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmış ve zamanla Amerika'ya ve diğer Avrupa sömürgelerine de yayılmıştır
Türkiye'de doktorlar 6 yıllık üniversite eğitimi görürler ve mezun olduklarında pratisyen hekim olurlar, reçete yazma ve hastanelerde çalışma iznine sahip olurlar Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerlerBu sınavı başaran (sınava girenlerin yaklaşık %5-10'u) hekimler branşlarına göre 4 ila 6 yıl arasında ihtisas eğitimi görerek uzman hekim olurlar
Pratisyen Hekimlik , Dünyada Tıp disiplinleri arasında ayrı bir uzmanlık alanıdır 1 basamak hekimliğinin uzmanlıkalanı "pratisyen hekimlik" dir Dünyada pek çok ülkede tıp fakültesini bitiren hekimler meslek örgütleri tarafından en az yarısı sahada olmak üzere bir eğitime tabi tutularak "pratisyen hekim" ünvanını almaktadırlar Türkiyede yasal boşluklar nedeniyle bu eğitimi, verebilecek tek kurum olan Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) rudimanter bırakılmıştır Türkiye'de şu anda 'genel tababet' olarak adlandırılan pratisyen hekimlik için mezuniyet sonrası bir eğitim bulunmamaktadır Tüm dünyada bu eğitimi alan doktorlar hastayı ilk gören ve tüm sağlık sorunlarını yakından takip eden aile hekimliği uygulamalarının bel kemiğidirler Böylece küçük sağlık sorunları mahallede halledilmiş olacağından hem hastanın işi çabuk hallolmuş olur hem de daha karmaşık sorunlar için hastaneye sevk edilenlerin hastanelerdeki bekleme süresi azalmış olur


Çalışma ortamları : 

Çalışma ortamları;
Hekimler;Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime ihtiyaç vardır Çalışma koşulları genellikle ağırdır Resmî bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır


Daha fazla bilgi ;

Görevleri;
-Hastaları muayene etmek,
-Teşhis, tanı ve tedavi yöntemini belirlemek,
-Tedavi sürecini takip etmek,
-Cerrahi müdahalelerde bulunmak,
-Uzmanlık alanlarında araştırma ve geliştirme projeleri üretmek,
-Bulaşıcı hastalıkların teşhislerini koymak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır

Tıp programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Çok üstün bir akademik yeteneğe sahip olması,
-Bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye ilgi duyan,
-Kuvvetli bir dikkat ve belleğe sahip,
-Sabırlı ve azimli ,
-Beyin el koordinasyonunun yüksek,
-Meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen,
-Hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım etme isteği güçlü bir kişi olması gerekir

İş bulma İmkanları;
Hekimler; devlet hastanelerinde, askerî hastanelerde ve özel hastanelerde iş bulabildikleri gibi kendi muayenehanelerinde de çalışabilirler Tıp fakültesini bitirdikten sonra, TUS(Tıpta Uzmanlik Sınavı) ‘ta başarılı olanlar istedikleri bir branşta (göz, kardiyoloji, dahiliye vb) uzmanlaşabilirler

Eğitim imkanları;
Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen bir öğrencinin, lisede fen bilimleri alanına yönelerek, ÖSS’ de yeterli “sayısal” puan alması gerekmektedir
Hekimlik alanında;
Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk 2 yılını kapsar KlinikBilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3-4 ve 5 sınıflarını kapsamakta olup öğretimin 6 yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir Tıp doktorluğu için öngörülen eğitim süresi 6 (6+1 hazırlık) yıldır Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Tıp Doktorluğu Diploması" verilir Tıp doktoru olan kimse, ÖSYM tarafından yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)'ta başarılı olduğu takdirde, tercih ettiği alanda uzmanlaşabilir
0