Cevaplar

2012-10-09T21:04:49+03:00
Fizik biliminin diğer pozitif bilimlerle ilişkisi nelerdir

Fizik kimya ilişkisi

Fizik bir doğa bilimidir ve evrende her şeyi inceler zaten fizikçilerin en önemli özelliği meraklı olmalarıdır evrendeki her şeyi merak ederler ve incelerler bu yüzden birçok alanla doğrudan ve dolaylı yollardan mutlaka ilişkisi vardır
Modern fizik olarak adlandırılan göreceli ve kuantum tabanlı fizik anlayışlı temel bilim dalları olan fizik kimya biyolojinin ortak alanlarının gelişmesini sağladı
maddenin katı sıvı ve gaz hallerini en derin ayrıntısına kadar inceleyen ve termodinamik yasalarını kullanan kimyanın alt alanı fizo kimya modern fizikten fazlası ile etkilendi maddenin en küçük yapı taşları olan madde taneciği ve kuantum kimyanın ilgi alanına girdi

Fizik biyoloji ilişkisi

Fiziksel bilimlerin geliştirdiği bilgisayarlar, tıpta da çok geniş bir kullanım alanına sahiptir İç organların net ve ayrıntılı olarak görüntülenip incelenmesinde ; kan ve idrar tahlili gibi biyokimyasal analizlerde vb çalışmalarda bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşmıştır Böylece daha kısa sürede kesin sonuçlar gidilebilmektedir Termik kamera denilen vücut ısısına duyarlı kameralarla uzak alanlarda canlı varlıkların bulunup bulunmadığı saptanabilmektedir Böylece , bilim ve teknolojideki biyoloji biliminde bilgi patlamasına neden oluşmuştur Ameliyatlarda yaranın dikilmesi ve iyileşmesi önemli bir sorundurAyrıca dikiş izi kalmaktadır Oysa günümüzde çoğu zaman yaraların için lazer ışınlarından yararlanılıyor Böylece hem yaralar kolay iyileşiyor hem de dikiş izi kalmıyor

Fizik coğrafya ilişkisi

coğrafyanın fizik ile ortak yanı olarak yerçekimi, merkez kaç kuvveti, hareket, güç ve enerji konu başlıklarını örnek olarak verebiliriz

Fizik astronomi ilişkisi

Astronomiye Bu Evrimler Zinciri Açısından Bakarsak, Astronomi; Fizik, Kimya, Jeoloji, Biyoloji Ve Bir Bilim Dili Olan Matematik Ve Geometri Gibi Disiplinleri Bünyesinde Toplayan Bir “bilimsel Disiplinler Topluluğu"dur Bu Nedenle Fen Bilimlerini Astronomiden Ayrı Düşünmek Mümkün Değildir  
9 4 9
2012-10-09T21:04:55+03:00

Fizik bilimi, kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken, fizik ilkeleri de başta kimya, astronomi, jeoloji ve biyoloji olmak üzere birçok bilimde uygulama alanı bulmuştur. Kimyanın en önemli dallarından biri olan fiziksel kimya ile fiziğin temel dalları arasında sayılan astrofizik, jeofizik ve biyofizik gibi örtüşmeli alanlar bu uygulamanın ürünleridir.

5 4 5