Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-09T21:22:27+03:00
Kudüs taş ve insan   Kerim BALCI Kudüs Kudüs taş ve insan Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki hemen bütün tarihi kentler insan ihtiyaçlarının temel çizgileri etrafında şekillenmişler Savunma su ve ulaşım en belirleyici üç etkenmiş Bu dar toprak şeridi üzerinde bu üç imkanı da sağlayan mekanlar o kadar azmış ki şehirler doğal afet veya doğal olmayan afetlerde (Buhtünnesar Yağması Titus Katliamı Hadrian Yıkımı gibi) yıkılan şehirler tekrar aynı mekana kurulmuşlar Masada gibi sadece savunma veya Sezarya gibi sadece ulaşım sağlayan antik şehirlerin haricinde yıkık şehir yoktur bu topraklarda Zira yıkılanın üzerinde illa ki bir yenisi bina edilmiştir Derler ki Kudüs 32 defa yıkılmış ve aynı yere yeniden kurulmuş Sayı bu kadar çok mudur bilemeyiz ama Aksa Külliyesinin hemen güneyindeki kazı alanında on dört ayrı yerleşim döneminin kalıntıları sergilenir tabaka tabaka On dört Kudüs gömülüdür burada birbirinin üstünde Bu ölüsü taştan mezarlar içlerinde dört bin yılın hikayesini saklarlar ve üzerlerinde son bin yılın hikayesi canlı durur Kudüs hakkında anlatılacak en güzel hikaye işte bu gömülmüş taşların üzerinde duran taşlar ve onların arasında dolaşan insanların hikayesidir Zira yukarıdaki taşların biri ile başlar Rab dünyayı yaratmaya ve onun etrafında örgüler kainatı Sonra an gelir kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Sevgilisine binek taşı yapar onu ve oradan katına yükseltir Ona Müslümanlar Muallak Kayası Yahudiler Kuruluş Kayası Hıristiyanlar Adalet Kürsüsü Kayası derler Muallak Kayası üzerinden Resulullahın Miraca yükseldiğine altında büyük peygamberlerle birlikte namaz kıldığına inandığımız kaya Son 1300 yıldır üzerinde İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Kubbetüssahra duruyor Kıble tarafında III Ahmedin armağan ettiği üç adet Sakal ı Şerif ve mahfazası kuzeydoğu köşesinde II Abdülhamidin hediye ettiği Fatıma Mihrabı ve etrafını çepeçevre saran I Abdülaziz hediyesi ahşap koruması ile biraz da Türk bir kaya bu Yahudiler bu kayaya Kuruluş Kayası diyorlar zira Rabbin kainatı yaratırken önce bu kayadan başladığına inanıyorlar Sonraları üzerine Hz Süleyman Beytülmakdisi inşa ettiriyor ve kaya asırlarca Ahdi Atik sandığını taşıyor sırtında Buhtünnesar Yağmasından sonra yeniden kuruluyor mabed ve kaya altıyüz yıl da bu ikinci mabedin odağı olarak görev yapıyor Danyal peygamber gibi İran sürgününde ortaya çıkan birkaç peygamber istisna sayılırsa Davuddan sonraki bütün Beni İsrail peygamberleri bu kayanın etrafında vazü nasihat ediyorlar kavimlerine Müslüman sufilerin Mirac Gecesinde Resulullahın selamını alan bu kayanın dili vardır demeleri gibi Yahudi mistiklerin binlerce peygamberin nasihatlerini dinleyen bu kayanın kulağı vardır demeleri de ondandır Beni İsrail peygamberlerinin son halkasını Hz İsa oluşturur O da bu taşın etrafında vaz eder onun etrafında Romalıların ve onların uşağı olmuş ruhban sınıfının rahatını bozar onun etrafında yakalanır ve artık çarmıha gerildi öldü dirildi de mi göklere çekildi yoksa bunların hiçbiri olmadan mı göklere çekildi bilinmez ondan sonra olan her şey yine o taşın etrafında olur Yahudilerin üzerinde İbrahimin oğlunu kurban ettiğine İdrisin göğe çekildiğine inandıkları kayaya Hıristiyanlar bu dünyada olduğu kadar ahirette de önemli bir rol biçerler İnançlarınca mahşer meydanı bu kayanın etrafındaki alanın genişletilmesi ile oluşturulur ve İsanın Adalet Kürsüsü bu kayanın üzerinde kurulur Üzerinde ve etrafında bunca dinin bunca büyük insanının hayat hikayelerinin geçtiği bu taş bugün de İsrail ile Filistin arasında paylaşılamayan mücevherdir Ancak bu konuyu yazmak için bir sonraki haftayı beklemek gerekecek k [email protected] com tr @ Bu yazıyı başkasına e mail gönder @ Yazarımızın en son yazıları 26/ 08/ 2001 Samuel ve Şimon 02/ 09/ 2001 Siyonizm ve ırkçılık 09/ 09/ 2001 Bombalı saldırılar 16/ 09/ 2001 Felaketi kutlamak 23/ 09/ 2001 Yeni liderlik 30/ 09/ 2001 Kefaret horozları 07/ 10/ 2001 Vadedilmiş yalnızlık 14/ 10/ 2001 Kuzey güney savaşları ve İsrail 21/ 10/ 2001 Transfer LeAravim Araplara tahliye 28/ 10/ 2001 İşgalin içerideki yüzü
1 1 1
2012-10-09T21:23:01+03:00

Taşlar insanların yaşamında önmli bir yere sahiptir . İnsanlar çoğu zman hayatlarında taşlardan yararlanır.Asfalt yapımında , ev yapımında ,duvar yapımında , kaldırım yapımında taşlara ihtyaç duyar. Bu nedenle taş hayatımızda önemlidir. 

Başka türlü açıklayamayız bence.

0