Cevaplar

2012-10-09T21:26:39+03:00

Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa), kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üçe ayrılır.

Bir çok kişi İstiklâl Marşı'nın hece ölçüsüyle yazıldığını zanneder. Oysa bu marş aruzun Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün� kalıbıyla yazılmıştır.

İstiklal Marşı :Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( Fa'lün ) aruz vezni ile yazılmıştır.

Fâilâtün kalıbı:

Çatma, kurban

Kahraman ır

Sana olmaz

Hakkıdır, hak

bölümleri için geçerli iken

Fa'lün ise
tiklâl

bölümü için geçerlidir. 

İSTİKLAL MARŞI BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Biçim: Manzume
Tür : Şiir
Şiir Türü : Lirik ve epik şiir
Nazım Birimi: 9 dörtlük, 1 beşlik
ÖLÇÜ: Aruz ölçüsü

Fa i la tün // fe i la tün // fe i la tün // fe i lün


Çatma, kurban / olayım çeh / reni ey naz / lı hilâl,

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Kahraman ır / kıma bir gül! / Ne bu şiddet, / bu celâl

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Sana olmaz, / dökülen kan / larımız son / ra helâl?

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Hakkıdır, hak / ka tapan mil / letimin is / tiklâl.

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( Fa’lün )

1 5 1
2012-10-09T21:27:00+03:00

Aruz ölçüsünde heceler açık (kısa), kapalı (uzun) ve medli hece olmak üzere üçe ayrılır

Bir çok kişi İstiklâl Marşı'nın hece ölçüsüyle yazıldığını zanneder Oysa bu marş aruzun Fe i lâ tün / Fe i lâ tün /Fe i lâ tün /Fe i lün� kalıbıyla yazılmıştır

İstiklal Marşı :Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( Fa'lün ) aruz vezni ile yazılmıştır

Fâilâtün kalıbı:

Çatma, kurban

Kahraman ır

Sana olmaz

Hakkıdır, hak

bölümleri için geçerli iken

Fa'lün ise
tiklâl

bölümü için geçerlidir 

0