Cevaplar

2012-10-09T22:23:59+03:00
 

-Ziya Paşa
-Namık Kemal
-İbrahim Şinasi
-Ahmet Mithat Efendi
-Ahmet Vefik Paşa
-Şemsettin Sami

-Recaizade Mahmut Ekrem
-Abdülhak Hamit Tarhan
-Samipaşazade Sezai
-Nabizade Nazım
-Muallim Naci
-Direktör Ali Bey

ZİYA PAŞA 
(1825-1880)

Başlıca Eserleri:
Zafername (1868, düzyazı şiir)
Rüya (ölümünden sonra, 1910)
Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910)
Eş'ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881)
Şiir ve İnşa (makale)
Harabat (Şiir Antolojisi)
Defter-i Âmal (Anı)

Tercümeleri: 
Viardot'tan, Endülüs Târihi'ni, 
Cheruel ile Lavallee'den, Engizisyon Târihi'ni, 
J.J. Rousseau'dan Emil
Moliere'den Tartuffe 

NAMIK KEMAL
(1840-1888)

OYUN: 
Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940) 
Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940) 
Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958) 
Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977) 
Kara Bela (1908)

ROMAN: 
İntibah (1876, yeni harflerle 1944) 
Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

ELEŞTİRİ: 
Tahrib-i Harâbât (1885) 
Takip (1885) 
Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962) 
İrfan Paşa'ya Mektup (1887) 
Mukaddeme-i Celal (1888)

TARİHİ KİTAPLAR: 
Devr-i İstila (1871) 
Barika-i Zafer (1872) 
Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973) 
Kanije (1874) 
Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946) 
Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974) 
Büyük İslam Tarihi, (1975, ölümünden sonra)

ŞİNASİ 
(1826-1871)

Tercüme-i Manzume 
Şair Evlenmesi
Müntehabat-ı Eşhar (1862, Divan-ı Şinasi adıyla da bilinir, şiirlerinden seçmeler) 
Durub-u Emsal-i Osmaniye (1863, atasözleri derlemesi) 
Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (18623, 1885. Ebüzziya Tevfik tarafından düzenlenen seçme makaleler)

AHMET MİTHAT EFENDİ 
(1844-1912)

ROMAN-ÖYKÜ: 
Kıssadan Hisse (öykü, 1869) 
Esaret (1870) 
Hasan Mellah (1873) 
Hüseyin Fellah (1873) 
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da Neler Olmuş (1873) 
Yeryüzünde Bir Melek (1875) 
Felatun Bey'le Rakım Efendi (1875) 
Karı Koca Masalı (1875) 
Paris'de Bir Türk (1876) 
Süleyman Musuli (1877) 
Karnaval (1881) 
Vah (1882) 
Dürdane Hanım (1882) 
Acaib-i Alem (fenni roman, 1882) 
Cellad (1884) 
Letaif-i Rivayat (25 kitaplık öykü dizisi, 1887) 
Haydut Montari (1888) 
Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar (1888) 
Gürcü Kızı yahit İntikam (1889) 
Diplomalı Kız (1890) 
Müşahedat (romanın romanı, 1891) 
Hayal ve Hakikat (1892) 
Taaffüf (Fatma Aliye ile, 1895) 
Gönüllü (1896) 
Amerika Doktorları (fenni roman, 1898) 
Jön Türk (1910)

OYUNLAR: 
Eyvah (oyun, 1871) 
Açık Baş (oyun, 1874) 
Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti (1874) 
Zuhur-ı Osmaniyan (1877) 
Çengi (1877) 
Çerkeş Özdenler (1884) 
Fürs-i Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

DİL KİTAPLARI: 
Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

TARİH: 
Kainat (15 kitap, 1871-1881) 
Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878) 
Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879) 
Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888) 
Tedris-i Tarih-i Edyan (1913) 
Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

MAKALE-MEKTUP: 
Menfâ (1877) 
Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878) 
Ekonomi-Politik (1879) 
Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883) 
Arnavudlar ve Solyotlar (1888) 
Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889) 
Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

RUHBİLİM: 
Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881) 
İlhamat ve Tagligat (1885)

    RECAİZADE MAHMUT EKREM
(1847-1914)

ŞİİR: 
Nağme-i Seher (1871) 
Yadigâr-ı Şebâb (1873) 
Zemzeme (3 cilt, 1883-1885) 
Tefekkür (düzyazı ile karışık, 1888) 
Pejmürde (düzyazı ile karışık, 1893) 
Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte, 1900-1910) 
Nefrin (1914)

ROMAN: 
Araba Sevdası (1896-1963)

ÖYKÜ: 
Saime (1888) 
Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890) 
Şemsa (1895)

OYUN: 
Afife Anjelik (1870) 
Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873) 
Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874) 
Çok Bilen Çok Yanılır (1916)

DÜZYAZI: 
Talim-i Edebiyat (1872) 
Takdir-i Elhan (1886) 
Kudemaden Birkaç Şair (1888) 
Takrizat (1896)

 
0