Cevaplar

2012-10-09T21:35:28+03:00
Hangi asal gazların bileşikleri elde edilmiştir, genel özellikleri nelerdir?

Asal Gazlar; Periyodik çizelgenin, “sıfır” grubunu oluşturan elementlerdir Tümü ametal olan helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr) ksenon (Xe) ve radon (Rn) elementlerinden oluan gruba asal gazlar, soy gazlar ya da inert gazlar adı verilir Bunlar Periyodik Çizelge’de, periyotların son elementleri olduklarından en dış elektron bölgeleri bütünüyle doludur Bu nedenle iyonlaşma gerilimleri yüksektir ve kimyasal bakımdan inerttirler Kaynama noktaları atom ağırlığının artmasıyla birlikte artar Helyumun kaynama noktası, bilinen maddeler içinde en düşük olanıdır Helyum dışındakiler kaynama noktalarının 2-7°C altındaki sıcaklıklarda katılaşırlar Asal gazlar küçük oranlarda atmosferde bulunurlar Helyum gazı doğal gazlarda % 7 dolayına kadar yükselen oranlarda bulunur Bunun kayalardaki radyoaktif elementlerin bozunmasından kaynaklandığı sanılır Belirli radyoaktif mineraller ısıtıldıklarında helyum verirler Radonun bütün izotopları radyoaktiftir

Radonun yarılanma süresi en uzun olan izotopu Rn-222′ dir Radyumun bozunması sonucu oluşan bu izotopun yarılanma süresi 3,825 gündür Radonun izotopları kaynaklandıkları radyoaktif bozunma dizisine göre aktinon, toron gibi adlar alırlar Neon, argon, kripton ve ksenon sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilirler Argon kaynakçılıkta inert atmosfer sağlamak için (argon kaynağı) ve Geiger sayaçlarının doldurulmasında kullanılır Neon ışıklı reklamlarda kullanılan elektriksel boşalım tüplerinin doldurulmasında; radon bir alfa ışını kaynağı olarak kanser tedavisinde kullanılır Asal gazların sudaki çözünürlükleri oldukça fazladır (bir litre suda 20°C’de 8-40 ml) ve bu çözünürlük atom ağırlığının artmasıyla birlikte artarHelyum ve neon dışındakiler suyla çeşitli bileşimlerde hidratlar oluştururlar Asal gazların en önemli özelliklerinden biri, uygun anorganik ya da organik maddelerin kristal kafesleri arasındaki oyuklara girerek oluşturdukları kafes ya da klatrat bileşikleridir Bu bileşikler örneğin, kinol çözeltisinin 10-40 atmosfer asal gaz basıncı altında kris-tallendirilmesiyle elde edilir Asal gazlar en dış elektron bölgelerinin bütünüyle dolu olması nedeniyle kimyasal etkilere tepki göstermezler 1962′ye kadar bunların hiçbir kimyasal bileşiği elde edilemedi ve kimyasal bileşik oluşturmadıkları sonucuna varıldı 1962′de Neil Bartlett ksenonun bileşiklerini elde etmeyi başardı, bunu izleyen yıllarda kripton ve ksenonun çok sayıda kimyasal bileşiği hazırlandı Bununla birlikte günümüze kadar helyum, neon ve argonun bileşikleri elde edilemedi0
En İyi Cevap!
2012-10-09T21:35:40+03:00

Soy gazlarla eş anlamlı olan, He (helyum), Ne (neon), Ar (argon), Kr (kripton), Xe (ksenon) ve Rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. Grubu elementleri. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verişi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adı verilmiştir. Soy gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. Son yıllarda soy gazların, katılma ürünü türünden bazı bileşikler yaptıkları anlaşılmıştır. Ancak bu bileşikler çok sebatsızdır. Kolayca bozulurlar soy gazlar açığa çıkarlar. 8A gurubu elementlerinin en dış enerji seviyelerinde 8 elektron vardır. periyodik cetvelde atom numarasının büyüdükçe 8 elektrona kadar artıp tekrar bire düştüğü anlaşılır.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/kimya/25286-8a-grubu-elementleri-asal-gazlar-soygazlar.html#ixzz28pQ1UaUy

2 4 2