Cevaplar

2012-10-09T21:44:56+03:00

link olarak olurmu ? internette örnekler var 

0
En İyi Cevap!
2012-10-09T21:45:03+03:00

1-) Bir tartışmanın kamuoyuna açık yapılıp yapılmamasında hangi etken rol oynar ?
"Kamu Yararı" ilkesi gözönünde bulundurulur. Kamuyu/toplumu aydınlatmak, bilgilendirmek amaçlanıyorsa tartışma kamuoyuna açık yapılır.

2-) Topluma açık tartışmalarda konuşmaların kamuoyunu yaratama endişesi taşımaları konuşmacı - dinleyici ilişkisini nasıl etkiler ?
Tatışmacıların herbiri farklı bir görüşün taraftarı olacağı için ve kamuoyunu etkileme kaygısı güdeceğinden tatışmacılar tam anlamıyla objektif olamayacaktır.

3-) Dinleyicisiz forumun ortaya çıkmasında günümüz koşullarının nasıl bir etkisi olmuş olabilir ?
Özellikle teknolojinin gelişmesi böyle bir durumu ortaya çıkarmıştır, diyebiliriz.

4-) Demagoji nedir ? Demagojinin kitlelerin yönlendirilmesinde ne tür etkileri vardır ?
Demagoji, akılcı ve mantıklı çıkarım ve tartışmalardan ziyade, halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Yunanca demos (halk) ve agogos (liderlik yapmak) kelimelerinin birleşiminden türemiştir.

 
1 5 1