Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-04-16T09:32:52+03:00
Noktalama işaretleri, cümledeki anlam akışının sağlanabilmesi; okunurken de daha düzgün bir şekilde okunabilmesini sağlar. (duraklama, vurgu)
Noktalama işaretleri;
-Nokta;
-Kısaltmaların sonuna konur,
- Yargı, duygu, eylem bildiren cümleler tamamlandığında sonuna konur,
- Maddeler yazılırken kullanılır (5. madde),
- Tarih yazarken sayısal ifadelerin arasına konur(31.08.2000 yılında doğdum.),
- Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır(3., 5.,.)
Virgül;
- Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur,
- Ara sözleri yazmak için konur ( Bizimle , beni sevmemesine rağmen, gelmek istedi.),
- Hitap sözlerinden sonra konur (Sayın Valimiz,..),
-  Eş görevli sözcükleri ayırmak için konur (elma, armut aldık.),
Noktalı virgül;
- Bir konudan bir konuya aynı cümle içinde geçilirken kullanılır ( Matematik'ten yüksek; Türkçe'den yüksek not aldım.),
İki nokta ;
- Kendisinden sonra örnek verilecek tümcelerin sonuna konur,
- Karşılıklı konuşmalarda sözü söyleyenden sonra karışıklığı önlemek için konur,
Üç nokta;
- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur,
- Söz bir yerde kesilip, gerisini okuyucunun hayaline bırakmak için kullanılır,
- Cümle sonunda hoş olmayan kelimeler kullanılmaz, yerine konulur,
Soru işareti;
- Soru anlamı bildiren cümlelerden sonra konur,
- Bir bilginin şüpheli olması durumunda parantez içinde kullanılır,
Ünlem işareti;
- Sevinç, coşku heyecan gibi duyguları anlatan cümlelerden sonra kullanılır,
- Seslenmeden sonra kullanılır ( Azra Hanım!),
- Bir söze kinaye kazandırmak için kullanılır,
Kısa çizgi;
- Satır sonuna sığmayan sözcükleri yazarken kullanılır,
- Matematik dersinde çıkarma işlemi yapılırken eksi olarak kullanılır,
- Tırnak işareti ;
- Bir metinden veya kişiden alıntı cümleler tırnak işareti içinde yazılır,
- Özel bir ifadeyi belirtmek için kullanılır,
Parantez;
- Cümle yapısı ile ilgili olmayan açıklamalar yapılırken kullanılır (1881),
- Tiyatro eserlerinde oyuncunun yaptığı davranışı yazarken kullanılır,
Kesme işareti;
- Özel adlara gelen ekleri ayırırken kullanılır,
- Cümlelerde rakamlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır,
Uzun çizgi;
- Konuşmalarda, diyaloglarda konuşma cümlesinden önce kullanılır.
Kolay gelsin.. ;)
1 5 1