Cevaplar

2016-04-16T09:32:52+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Noktalama işaretleri, cümledeki anlam akışının sağlanabilmesi; okunurken de daha düzgün bir şekilde okunabilmesini sağlar. (duraklama, vurgu)
Noktalama işaretleri;
-Nokta;
-Kısaltmaların sonuna konur,
- Yargı, duygu, eylem bildiren cümleler tamamlandığında sonuna konur,
- Maddeler yazılırken kullanılır (5. madde),
- Tarih yazarken sayısal ifadelerin arasına konur(31.08.2000 yılında doğdum.),
- Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır(3., 5.,.)
Virgül;
- Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur,
- Ara sözleri yazmak için konur ( Bizimle , beni sevmemesine rağmen, gelmek istedi.),
- Hitap sözlerinden sonra konur (Sayın Valimiz,..),
-  Eş görevli sözcükleri ayırmak için konur (elma, armut aldık.),
Noktalı virgül;
- Bir konudan bir konuya aynı cümle içinde geçilirken kullanılır ( Matematik'ten yüksek; Türkçe'den yüksek not aldım.),
İki nokta ;
- Kendisinden sonra örnek verilecek tümcelerin sonuna konur,
- Karşılıklı konuşmalarda sözü söyleyenden sonra karışıklığı önlemek için konur,
Üç nokta;
- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur,
- Söz bir yerde kesilip, gerisini okuyucunun hayaline bırakmak için kullanılır,
- Cümle sonunda hoş olmayan kelimeler kullanılmaz, yerine konulur,
Soru işareti;
- Soru anlamı bildiren cümlelerden sonra konur,
- Bir bilginin şüpheli olması durumunda parantez içinde kullanılır,
Ünlem işareti;
- Sevinç, coşku heyecan gibi duyguları anlatan cümlelerden sonra kullanılır,
- Seslenmeden sonra kullanılır ( Azra Hanım!),
- Bir söze kinaye kazandırmak için kullanılır,
Kısa çizgi;
- Satır sonuna sığmayan sözcükleri yazarken kullanılır,
- Matematik dersinde çıkarma işlemi yapılırken eksi olarak kullanılır,
- Tırnak işareti ;
- Bir metinden veya kişiden alıntı cümleler tırnak işareti içinde yazılır,
- Özel bir ifadeyi belirtmek için kullanılır,
Parantez;
- Cümle yapısı ile ilgili olmayan açıklamalar yapılırken kullanılır (1881),
- Tiyatro eserlerinde oyuncunun yaptığı davranışı yazarken kullanılır,
Kesme işareti;
- Özel adlara gelen ekleri ayırırken kullanılır,
- Cümlelerde rakamlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır,
Uzun çizgi;
- Konuşmalarda, diyaloglarda konuşma cümlesinden önce kullanılır.
Kolay gelsin.. ;)
2 5 2