1)Oluşturduğu prensiple Bohr atom modelinin yanlış olduğunu ortaya koyan bilim insanı kimdir?

A)Heinsberg

B)Rutherford

C)De Broglie

D)J. Dalton

E) Einstein

2) Günümüzde atomla ilgili bilgiler dikkate alındığında atomun yapısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Elementleri oluşturan en küçük parçacıktır.

B)Atomun büyük çoğunluğu boş bir uzay parçacığıdır.

C)Çekirdek tepkimeleriyle bölünebilir

D)Aynı elementin tüm atomları birbirinin aynıdır.

E)Bir elementin atomları diğer elementin atomlarından farklıdır.

3) Elektronların pozitif yük bulutu içinde yüzdüğü fikri hangi bilim adamı tarafından geçersiz kılınmıştır?

A)Thomson

B)Dalton

C)Bohr

D)Rutherford

E)Chadwick

1

Cevaplar

2012-10-09T21:48:16+03:00

1. sorunun cevabı b olması lazım ama tam olarak emin değilim

0