Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-09T22:06:09+03:00

tarihimi geçmişimi iyi tanıyamazdım..............

2 5 2
2012-10-09T22:06:33+03:00

SOSYAL BİLGİLER OLMASAYDI
Sosyal Bilgiler Hayatımızın en büyük parçalarından birisidir
Hem tarih hem de kültürel alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesinde sosyal bilgilerin önemi oldukça büyüktür

SOSYAL BİLGİLERİN AMAÇLARI 
* Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu birer vatandaş olmamızı sağlar 
* Yaşadığı çevresini yurdunu ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur
* Türküye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok büyüktür
* Haklarımızın neler olduğunu, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle söyler
* Türk kültür ve tarihini oluşturan öğeleri kavrarız
* Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır
* Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir
* Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar
* Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır
* Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir
* Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir
* Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş olarak yetişir
* Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar

2 5 2