Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-09T22:09:19+03:00
Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.Ayrıca;

• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin Türk milletine bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi saygı ve güven duygusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama sorumluluk alma yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.

4 5 4
2012-10-09T23:38:44+03:00
Sosyal Bilgiler Dersinin Bizlere Kazandırdıkları

Özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin; ilgi, istek ve
yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sevmeyi öğretir.

Haklarını ve sorumluluklarını bilen, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak
yetişmemizi sağlar.


Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini öğreniriz.

Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasındaki yerini kavrar; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli oluruz.

Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, bütün kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle biliriz.

İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının önemini kavrayarak yaşamımızı demokratik kurallara göre düzenlemeyi öğreniriz.

İnsanlığın bir parçası olduğumuz bilincini taşıyarak ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteririz.

Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabiliriz

Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretimde bilimsel ahlakı gözetiriz.

Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken sosyal bilimlerin
temel kavramlarından yararlanırız.

bu maddelerden yararlanarak kompozisyon yazabilirsin 

2 5 2