Cevaplar

2012-10-09T22:18:56+03:00

 

Ortalama yükselti ve engebelilik azdır.

2. Tarama yöntemi ile çizilmiş olan bir haritada kısa, kalın ve sık çizgilerin çok yer tutması harita ile ilgili nasıl bir bilgi verir?

Engebeli arazi fazladır.

3.Ekvator ve çevresi hangi projeksiyon yöntemi ile çizilirse yer şekilleri daha az hata ile düzlem üzerine aktarılır?

Silindir projeksiyon yöntemiyle çizilmelidir.

4. 34°doğu meridyeninde yerel saat 12:10 iken 25°batı meridyeninde kaç olur?

25+34=59° meridyen farkı var. Meridyenler arası 4 dk olduğundan 59x4=236 dk eder. O da 3:56 'ya eşittir. batıda yerel saat daha geri olacağı için çıkarma işlemi yapıldığında sonuç 8:14 olur.

5.İzohips yöntemiyle çizilen haritalardan faydalanarak hangi işlemler yapılabilir?

İzdüşüm alan, uzunluk hesaplanır. Profil çıkarılır, yükselti bulunabilir. yön bulunabilir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D" yanlış olanların yanına "Y" harfi yazınız.

1. Ölçek değiştikçe haritalardaki  ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. "D"

2.Ölçeğin paydası büyüdükçe haritadaki ayrıntı  oranı da artar. "Y"

3.Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında doğru bir orantı vardır."D"

4.Büyük kara parçalarını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır. "D"

5.Birer derecelik açılarla çizildiği kabul edilen ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dk dır. "D"

6. Öğle vakti dünyanın her yerinde aynı anda yaşanır. "Y"

7.Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır. "D"

8.Bütün meridyenlerin uzunluğu birbirine eşittir. "D"

Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Tarama yöntemi ile çizilen bir haritada taramaların sıklaştığı yerler... dik yamaçlardır...

2.Harita çiziminde yeryüzü şekillerini göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler.... renklendirme ...ve ...izohips yöntemi...dir.

3.Dünya haritaları yapılırken kara ve denizlerin şekil ve boyutlarında bozulma olmasının sebebi ...küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olmasıdır.

4. 45°batı meridyeni ile ...15°..doğu meridyeni arasında zaman farkı 240 dk dır.

5.Ölçek büyüdükçe haritadaki ..ayrıntı ...artar.

6.Deniz seviyesindeki eş yükselti eğrisi ....sıfır ...metreyi gösterir.

7.Eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin azaldığı yerlerde ..eğim.. artar.

8.İzohips haritalarında dağ ve tepe zirveleri ...nokta ..ile gösterilir.

9.En içteki eş yükselti eğrisi en ..yüksek.. noktayı gösterir.

10. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın olarak gösteren yöntem..kabartmayöntemidir.

1 1 1
2012-10-09T22:23:19+03:00

levha hareketleridir örneğin bazı levha hareketlerinin sonucu depremdir bazıları dağcıkları oluşturur

2 4 2