Cevaplar

2012-10-09T22:39:01+03:00
İçme Suyu Nasıl Elde Edilir?


Suyun, diğer materyallerden ayrıştırılarak ve yeni maddeler eklenerek insanların kullanabileceği hale getirilmesidir.

İçme suyu şebekesi, yerleşim birimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir ana isale hattı üzerinden son kullanıcıya kadar ulaştırılan suyun dağıtıldığı sistemdir.

Türkiye'de içme suyu şebekelerinin yapımı DSİ ve belediyelere ait olup, nüfusu 100.000'i aşan şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması görevi DSİ'ye aittir.

Köy içme suyu şebeke yapımı ise ilçe özel idarelerinin görev alanındadır.

Su kaynaklarından arıtma tesislerine gelen su, önce havalandırma havuzlarından geçer. Burada suyun içindeki istenmeyen tat ve koku uçurulur, oksijen konsantrasyonu arttırılır. Daha sonra suya koagülant denen pıhtılaştırıcı kimyasallar eklenir. Bu maddeler sayesinde sudaki kirleticiler yığınlar oluşturarak dibe çöker. 

Suda kalan virüs gibi daha küçük kirleticiler hızlı kum filtrelerinde giderilir. Bu işlemlerden sonra klorlama yapılır ve su şebekeyle dağıtılır.

2 4 2
2012-10-09T22:39:05+03:00

denizlerden arıtılarak , akarsu ve göllerden elde edilir

2 3 2