Cevaplar

2013-02-24T13:03:34+02:00

1- Sorun: Karanlık Günlerde ÖNümüzü Göremememiz

Cözüm : Işıklı Şemsiye Bu Şemsiyenin Önünde Işık Var Ve Bu SAyede KAranlıkta ÖNümüzü Rahatlıkla Görebiliceğiz

2- Sorun: Bozuk Klavyeleri Atmak

Çözüm: Bozuk Klavyelerden Kolye Yapmak.

3- Sorun:antamızı hazırlarken önemli bir eşyamızı çantamıza koymayı unutmak

Çözüm: çantamıza eksik bir eşya koyduysak çanta bizi alrm ile uyarmalı

4- Sorun: yiyeceklerin bozulması
çözümyiyecekleri 3-4 ay aynı tazeliginde kalabilmesi için tasarlanmış sandık

5-Sorun:Makasların her şeyi kesmemesi.
Çözüm:Bıçakları değişebilen makas.

6-Sorunaçlarımız zor taranması
Çözümaç tipine göre ısınan dişleri değişen tarak

7- Sorun:Koltuk rahatsızlığı.
ÇözümAyarlanabilen yay

8-SORUN:köpeklerin çok pis olması. 

ÇÖZÜM:kafesin altına delikler açarak o delikleerden su gelmesi köpegin yıkanması ve ardından deliklerden sıcak hava gelmesi ve de köpeğin kuruması.

9- Sorun : ÇANTALAR ÇOK AĞIR ! 
ÇÖZÜM: UZAKTAN KUMANDALI ÇANTA TAŞIYICISI YAPMAK.

10- Sorun :TAhtalara Yazı Yazma Zoru

12 3 12
2013-02-24T13:03:49+02:00

1. Programın ortaya koyduğu temel yaklaşım nedir?
Programın amacı öğrencileri, “içinde yaşadığı toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmeye çalışan, yaşadığı çevreyi geliştirmeye çalışan ve bu amaçla gözlem yapan, inceleyen, sorgulayan, sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, estetik kaygılar taşıyan, düşüncelerini kurgulayarak ifade edebilen, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş, kendine güvenen” bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

2. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programını diğer derslerin öğretim programlarından ayıran hangi özellikleridir?

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında temel bir konu öğretimi yoktur. Öğretim belirlenen odak noktalarına yönelik etkinliklerle yapılacaktır. Yazılı sınav yapılmayacaktır. Konu sınırlaması yapılmayacak, bireysel etkinlikler öğrencilerin kendi istek ve merakları doğrultusunda yapılacaktır. Programda yaratıcı düşünceleri uyaran etkinliklere, bilim insanlarının biyografilerine, tasarım ve buluş hikâyelerine yer verilmiştir.

3. Programın yapısı nasıl?
Program ”Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” olmak üzere üç kuşaktan oluşmaktadır. Kuşaklar her yıl tekrarlanmaktadır. Kuşaklar içinde her yıla özgü odak noktaları belirlenmiştir. Bu odak noktalarında belirlenen kazanımlara yönelik grup ve bireysel etkinliklere yer verilmiştir. Her kuşak içinde sarmal bir yapı vardır.

4. Programda hangi sınırlılıklar var, öğrencileri nelerle sınırlayacağız?

Program öğrencilerin sınırsız düşünme becerilerinin geliştirilmesi felsefesinden yola çıktığından öğrenciler problemlere çözüm bulma yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında sınırlanmayacaklardır.

İkinci kuşakta sınır olmayacak ancak ilk kuşakta çoğalabilen birimler, üçüncü kuşakta ise yapılabilirlik ve maliyet sınırlılıkları oluşturacak.

5. Teknoloji ve Tasarım dersi uygulamaya nasıl geçecek?

Teknoloji ve tasarım dersi 2006–2007 öğretim yılından itibaren tüm sınıflara uygulanacaktır. 7 ve 8. sınıflar, “ilgili etkinliğe taban teşkil eden ve aynı kuşağın 6. sınıfında yer alan temel etkinlikleri” öncelikle uygulayacaklardır.

6. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı 6.sınıfta yer alan temel etkinlikler nelerdir?

6.Sınıf Düzen kuşağında; "İlk Adım", Kurgu kuşağında; "Düşünelim Çözelim", Yapım kuşağında; "Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım" etkinlikleri bulunmaktadır.

7. Bu derse hangi öğretmenler girecek?

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı kararı gereği, 6,7 ve 8. sınıflar ders çizelgesinde yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış olan öğretmenler yürütür. Ancak sayılı yönetmelikte yapılan değişiklikle atama branşı bu ders olan öğretmenlerin ve bu alana öğretmen yetiştiren okullara bu yıl kaydolan öğrencilerin hakları korunmakla birlikte dersin öğretmen kaynakları yeniden belirlenmiştir.

8. Yıllık öğretim planlaması nasıl olacak?

Teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılır. Kuşakların sıralaması değiştirilmez. Öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirmeleri için yeterli süre verilir. Kuşaklar için azami süreler öğretim yılı başında belirlenir. Düzen ve kurgu kuşağı etkinlikleri 1. dönem, yapım kuşağı etkinlikleri ise 2 dönemde gerçekleştirilir. Ayrıca kuşak içinde öğrencilerin bireysel etkinliklerini gerçekleştirmede kaydedecekleri aşamaların süreleri de planlanır. Öğrencilerin çalışmaları bu planlama doğrultusunda takip edilir.

9. Öğrenciler yıl içinde kaç tane bireysel etkinlik yapacaklardır?

Öğrenciler kuşaklarda yer alan her odak noktası için az bir bireysel etkinlik gerçekleştireceklerdir. Yeterli sürenin kaldığı durumlarda öğrenciler, daha fazla tasarım etkinliği yapmaları için teşvik edilir

10. Kuşak kavramı nedir? (Birbirini takip eden konuları mı gösteriyor?)

Hayır, birbirini takip eden konuları göstermiyor ayrı (fakat ilişkili) öğrenme alanlarını gösteriyor.

Kuşaklar birbiriyle ilişkili odak noktaları ile beceri, kavram ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır. Bu yapı örneğin; bir bütünü tamamlayan ve üç farklı renkten oluşan gökkuşağına benzetilebilir.

2 3 2