Cevaplar

2015-04-14T10:00:56+03:00
NOT.AMENERRASULÜNÜN 2 AYETİ VARDIR BU BİRİNCİSİ rahman ve rahim olan allahın adıyla            elçi,kendisine rabbinden indirilene iman etti,müminlerde.tümü,allaha,meleklerine,kitaplarına ve elçilerine inandı.Onun elçileri arasındahiç birini diğerinden ayırt etmeğiz.İşittik ve itaat ettik.Rabbimiz bağışlamanı dileriz.varış ancak sanadır dediler.                                                                                                                       BUDA İKİNCİ AYETİ.                                                                                                             Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez.[kişinin nefsinin] kazandığı lehne,kazandırdıkları alehinedir.Rabbimiz,unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tuttma.Rabbimiz,bize,bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.Rabbimiz,kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma.Bizi affet.Bizi bağışla.Bizi esirgre,sen bizim mevlamıssın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0
  • Eodev Kullanıcısı
2015-04-14T10:31:59+03:00
285 - Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler. 286 - Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.
0