Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-10T00:18:51+03:00
Soru: bir araştırmanın bilimsel olabilmesi için neler gereklidir

Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar:

1. Araştırmanın konusunu seçmek

Araştırma konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

2. Bilgi toplamak

Araştırmanın konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

3. Araştırmanın tanımlanması

Araştırma fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında araştırmanın amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Araştırmalerin genelde tek bir amacı vardır. Araştırmanın amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

Araştırma çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar; yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Araştırma çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

4. Araştırmanın yürütülmesi

Araştırma; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.

5. Değerlendirme ve rapor yazımı

Bu aşamada, araştırma süresince belli aralıklarla ve araştırma sona erdikten sonra araştırma sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Rapora araştırma çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm araştırmanın en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-10T00:19:18+03:00

deney olarak diyorsanız ilk önce deney yapılmalı sonra deney için gerekli malzemeler ve gözlemleri yazmak

 

0