Cevaplar

2012-10-10T11:08:55+03:00

Soy gazların özellikleri :
1.   Saydamdırlar. Işığı geçirirler.
2.   Isı ve elektriği iletmezler.
3.   Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.
4.   Reaksiyona girmezler. Dolayısıyla bileşik oluşturmazlar.
5.   Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür.
6.   Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar. Kararlı yapıya sahiptirler.(He 2 elektronludur)Tek atomlu molekül halinde bulunurlar. 

0