1. p ≡ 1, q ≡ 0 ve r ≡1 olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. a. (p ∧ q) ∨ r ı b. (p ⇒ q)∨r ı c. [(p ⇔ r) ⇒ (q∧r)] ı ı 2. p ⇒ [(q⇒ p)∧p] önermesinin doğruluk değerini bulunuz. ı 3. (p∧q)∧q ≡ 1 ise (p∧q)∨q' bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. ı 4. Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile bulunuz. a. (p∧q)∧r ı b. (p ⇒ q)⇔(p∨q) ı c. (p∨q) ∧ (q ⇒ r) 5. (p ⇔ q)∨(p∨r) ≡ 0 ise aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. a. [p ⇒ (q∨r)]∧p ı b. (p∨q) ⇒ (q∧r) c. (q∧p)⇔ (r∨q) ı ı 6. p : “Ali zekidir.” , q : “Veli çalışkandır.” ve r : “Remzi başarılıdır.” önermeleri veriliyor. Aşağıdaki önermeleri ifade ediniz. a. p∨q' ı b. q∧p c. p⇒r' ı ç. q⇔r d. p'⇒r 7. p⇒(q∨r) ≡ 0 ise (p'∨q)⇒[r∧(q'∨p)] bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. ı ı 8. p∨q ≡ 0 ve (p∧q')⇔ [t⇒(p∨r)] ≡ 1 olduğuna göre t ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz. ı 9. Aşağıdaki önermeleri en sade şekilde yazınız. a. q∨(q'∧p) ı b. p∨p ı c. p'∨q' ı ı ç. 1∧p d. q∨1 e. p ⇒ 1 f. (p ⇒ q) ⇒ q g. p ⇒ [(p ⇒ q) ∧ q ı ] 10. Aşağıdaki önermelerin değillerini bulunuz. a. p ∧ q b. p ⇒ q c. p ⇔ q ç. (p ∧ q') ∨ q' ı ı 11. Aşağıdaki koşullu önermelerin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz. a. p'⇒ q ı b. q⇒ p ı ı c. p ⇒ q ı 12. Aşağıdaki önermelerden hangilerinin totoloji, hangilerinin çelişki olduğunu gösteriniz. a. p ∨ 1 b. (p ∨ q) ∧ p' ı c. (p⇒q)∨(q⇒p) ç. (p∨q)∧(p⇒q') ı 13. Aşağıdaki denkliklerin doğruluğunu gösteriniz. a. (p ⇒ q)'≡ p∧q' ı ı b. (p ⇒ q)'≡ p'⇔ q ı ı c. q'⇒ p'⇒ p'≡(p'∧ q)' ı ı 14. p, q, r, s ve t önermelerine göre, q∧{[(q ∨ r) ∧ (s ∧ t)']∧ (p ∨ s)'}'bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. ı 15. (q ∨ p') ∧ q önermesinin olumsuzunu bulunuz. ı

1

Cevaplar

2012-10-10T10:55:43+03:00

temmelli batırmışın ......................

0