Cevaplar

2012-10-10T14:11:19+03:00

1.kurt halinde yaşar 2.büyür koza örer3.kozadan çıkınca kelebek olur

1 3 1
2012-10-10T14:12:02+03:00
pek böceği salgıladığı yapışkan bir maddeyle (iplikle) yumurtalarını birbirine 
bağlayarak etrafa dağılmalarını önler
• Tırtıl, yumurtaların gelişebilmesi için salgıladıkları iplikle kendilerine koza örmeye başlarlar (Tırtıl bunu 3 – 4 günde örer)
• Yumurta olgunlaşınca tırtıl oluşur
• Tırtılın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir
• Pupa dönemi sonunda koza yırtılır ve kelebek oluşur

4 2 4