Cevaplar

2012-10-10T14:54:08+03:00

AÇILMA NEDENİ:

 

1-İngilizlerin Süveyş ve Irak cephelerinde yenilerek Suriye sınırına çekilen Osmanlı ordularını tamamen bu bölgeden çıkarmak.

2-Osmanlı sınırları içinde yaşayan Arapları kışkırtarak onların çoğunlukta oldukları bölgeleri nüfuzları altına almak amacıyla İngilizlerin saldırıya geçmeleri sonucunda açılan cephedir.

SONUÇLARI:

 

Bu cephede başlangıçta girişim bizde olduğu halde sonraları özellikle Arapların arkadan vurmaları üzerine hem girişimi hem de savaşları kaybetmişizdir.Türklerin Süveyş başarısızlığı üzerine İngilizler gerek Aden’den gerek Süveyş’ten Osmanlı içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bu ilerleyiş sırasında Türk askerlerinin sırtına saplanan gerçek bir hançer vardır. İngilizlerin suç ortaklığı ile kendisini Haziran 1916 da “ Arap ülkeleri Kralı “ ilan eden Arapların özellikle Mekke Emiri (Şerifi)Hüseyin İbni Ali’nin isyanı Medine dekiler hariç isyanın ocağı olan Hicazdaki tüm Osmanlı Garnizonlarının hepsi teslim olmak zorunda kalmıştır. Fakat yangının tüm imparatorluğun diğer Arap vilayetlerini de sarması tehlikesi büyüktür. Hüseyin’in 3. oğlu Emir Faysal Kudüs ve Şam’a saldırılarında İngilizlere yardımetmek üzere Suriye çölü sınırında hazır beklemektedir. İngilizler büyük kayıplarla kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. 1916  senesi sonundan itibaren yenilgiler gittikçe artacaktır. General Makde’ın kuvvetleri tarafından Bağdat’ın işgali Faysal ordusunun Akabe ye girmesi General Allenby’in Filistin’e el koyması ile çok geçmeden Türklere gerçeği görme zorunluluğunu da getirecektir.Birçok savaştan sonra 19 Eylülden 30 Ekime kadar süren bir savaş sonucunda 1918 de Yafa dolaylarında Osmanlı siperlerini yarmayı başardılar. Suriye içlerine girdiler. Bunun üzerine Osmanlı barış imzalamak zorunda kaldı. (30 Ekim 1918 Mondros) Buradaki savaşlar Suriye ve Filistin de sağlanan son Türk zaferiydi. İmparatorluk hemen hemen tüm Arap topraklarını kaybetmiştir.  

Mustafa Kemal komutasındaki 7. ordunun düşman karşısında direnmesi sonucunda daha sonra ilan edilecek olan Misak-ı Milli’nin Suriye sınırı belirlenmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a geri çağrılması sonucunda İngilizler Suriye’yi ele geçirmişlerdir.

0
2012-10-10T14:54:16+03:00

Suriye-Filistin Cephesi

Türklerin Süveyş Kanalı’na yaptıkları iki taarruz gerek Türk Ordusunun zayıf olması gerekse Almanların söz verdiği yardımları yapmaması üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine İngilizler Filistin’i işgal amacıyla karşı taarruza geçti ve Suriye Filistin Cephesi Osmanlı’ya karşı açılmış oldu.

1918 yılına kadar direnen Türkler, 400 bin kişilik büyük bir İngiliz ordusu karşısında 40 bin kişilik bir ordu ile karşı koymaya çalışmışlarsa da uzun süre direnemediler.

İngilizlerin Suriye içlerine ilerlemesi devam ederken Yıldırım Ordular Komutanı Liman von Sanders Halep’te savunma düzeni kurma görevini Mustafa Kemal Paşa’ya bırakıp, Adana’ya gitti.

Mustafa Kemal, bir yandan İngilizlerle mücadele ederken, diğer yandan Arap silahlı çeteleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki birliklerimiz İngilizleri bugünkü Suriye sınırında bir süre tutmayı başardı. 31 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandı. Mustafa Kemal Paşa’da Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na atandı.

AÇILMA NEDENİ:

 

1-İngilizlerin Süveyş ve Irak cephelerinde yenilerek Suriye sınırına çekilen Osmanlı ordularını tamamen bu bölgeden çıkarmak.

2-Osmanlı sınırları içinde yaşayan Arapları kışkırtarak onların çoğunlukta oldukları bölgeleri nüfuzları altına almak amacıyla İngilizlerin saldırıya geçmeleri sonucunda açılan cephedir.

SONUÇLARI:

 

Bu cephede başlangıçta girişim bizde olduğu halde sonraları özellikle Arapların arkadan vurmaları üzerine hem girişimi hem de savaşları kaybetmişizdir.Türklerin Süveyş başarısızlığı üzerine İngilizler gerek Aden’den gerek Süveyş’ten Osmanlı içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bu ilerleyiş sırasında Türk askerlerinin sırtına saplanan gerçek bir hançer vardır. İngilizlerin suç ortaklığı ile kendisini Haziran 1916 da “ Arap ülkeleri Kralı “ ilan eden Arapların özellikle Mekke Emiri (Şerifi)Hüseyin İbni Ali’nin isyanı Medine dekiler hariç isyanın ocağı olan Hicazdaki tüm Osmanlı Garnizonlarının hepsi teslim olmak zorunda kalmıştır. Fakat yangının tüm imparatorluğun diğer Arap vilayetlerini de sarması tehlikesi büyüktür. Hüseyin’in 3. oğlu Emir Faysal Kudüs ve Şam’a saldırılarında İngilizlere yardımetmek üzere Suriye çölü sınırında hazır beklemektedir. İngilizler büyük kayıplarla kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. 1916  senesi sonundan itibaren yenilgiler gittikçe artacaktır. General Makde’ın kuvvetleri tarafından Bağdat’ın işgali Faysal ordusunun Akabe ye girmesi General Allenby’in Filistin’e el koyması ile çok geçmeden Türklere gerçeği görme zorunluluğunu da getirecektir.Birçok savaştan sonra 19 Eylülden 30 Ekime kadar süren bir savaş sonucunda 1918 de Yafa dolaylarında Osmanlı siperlerini yarmayı başardılar. Suriye içlerine girdiler. Bunun üzerine Osmanlı barış imzalamak zorunda kaldı. (30 Ekim 1918 Mondros) Buradaki savaşlar Suriye ve Filistin de sağlanan son Türk zaferiydi. İmparatorluk hemen hemen tüm Arap topraklarını kaybetmiştir.  

Mustafa Kemal komutasındaki 7. ordunun düşman karşısında direnmesi sonucunda daha sonra ilan edilecek olan Misak-ı Milli’nin Suriye sınırı belirlenmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a geri çağrılması sonucunda İngilizler Suriye’yi ele geçirmişlerdir.

 

0