Cevaplar

2013-02-25T09:36:46+02:00

Atatürkün düşünce özgürlüğü
Atatürkün düşünce özgürlüğüne verdiği önem


Atamızın vicdan ve düşünce özgürlüğünün önemi ve gerekliliği ile ilgili bazı sözleri şunlardır:


“Her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak kendine malik siyasi bir fikre malik olmak seçtiği bir dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes Allah’a istediği gibi ibadet eder… Türkiye’de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilemez.”


“Taassupsuzluk o kimsede vardır ki vatandaşın veya herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı hiç kinduymazbilakis hürmet eder.”


“Camiler itaat ve ibadet ile birlikte din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek yani

meşveret için yapılmıştır.”

25 4 25
2013-02-25T11:15:49+02:00

atatürk düşünce özgürlüğüne çok önem verirdi;çünkümutlu bir toplumun temelinin özgürlükle ilişkilendiğini biliyordu.özgürlük kendi içinde bazı bölümlere ayrılıyordu.düşünce özgürlüğü de özgürlüğün alt dallarındandı.

37 4 37