1-) aşağıdaki ifadelerden hangileri birer küme belirtir?

a) 43'ten büyük tek sayılar

b) yılın bazı planları

c) 'MATEMATİK' sözcüğünün harfleri

2-) aşağıda liste yöntemi ile verilen kümeleri ortak özellik yöntemiyle yazınız.

a) A={a,b,c,ç,d}

b) B={1,3,5,7,9,11,13,17...}

3-) aşağıdaki kümelerin sonlu veya sonsuz olduğunu gösteriniz.

a) A={x|x > 5, x eleman N}

b) C={x|x'inkaresi = -9, x eleman Z}

c) D={x|x<3, z eleman Z}

yaparsanız sevinirim <3

1

Cevaplar

2012-10-10T15:10:55+03:00

1)a bc hepsi küme belirtir

0