Cevaplar

2012-10-10T16:52:01+03:00

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Ve Özellikleri

Tarihe Yardımcı Bilimler
(Disiplinler)


Tarihçiler, diğer bilim dallarının pek çoğunun verilerinden yararlanarak sonuçlara ulaşırlar.


Bu disiplinlerin başlıcaları:


Coğrafya


Yerküre’deki herhangi bir bölge (yer) ile ilgili her türlü farklılığın ve özelliğin incelenmesiyle uğraşan bu bilimden tarihçiler, incelenen tarihsel olayın gerçekleştiği yörenin fiziki, beşerî, iktisadi vb. niteliklerinin olay üzerindeki etkilerini araştırırken yararlanırlar.


Arkeoloji


Eski dönemlere ait olan toprak altındaki ya da denizin dibindeki kalıntı, eşya ve belgeleri özel yöntemler aracılığıyla ortaya çıkartan disiplindir.

Kronoloji


Tarihsel olayların gerçekleşme zamanlarını belirterek tarihe yardımcı olur.


Sosyoloji


Toplumsal gelişmenin ve olayların nedenlerini ve yasalarını ortaya çıkartmayla uğraşan; yani tarihsel ve toplumsal gelişmeyi genellemeler esasıyla inceleyen bilimdir.


Antropoloji


İnsan türünün fiziki, sosyal, kültürel evrimini inceler.


Etnografya (Etnoloji)


Toplumların gelenek ve göreneklerini, günlük yaşam içinde kullandıkları araçları, gereçleri eşyaları inceleyerek o toplumun kültürünü araştıran disiplindir.

Paleografya


Eski ve uzmanlık gerektiren yazıları analiz eder. Yazıların tür ve şekillerini inceler.


Filoloji


insan topluluklarınca kullanılan (ana dili, resmî dil, ölü dil gibi) tüm dilleri inceleyen disiplindir. Tarihsel kaynaklarda kullanılan dilleri de inceler ve yorumlar.


Nümizmatik


Eski ve uzmanlık gerektiren paraları inceleyen bir disiplindir.


Heraldik


Mühür ve armaları inceleyerek belirli çıkarımlara ulaşan bir disiplindir.


Diplomatik


Resmî belgeleri, fermanları ve beratları inceler.


Toponomi


Yer adlarını inceler.


Epigrafya


Kitabeleri inceler.


Arkeometri


Tarihsel bulguların zamanlarının belirlenmesiyle uğraşır. (Bu konuda fizik ve kimya bilimlerinin verilerinden yararlanılır.)

Kimya


Karbon - 14 yöntemi aracılığıyla buluntuların yaşını saptamakta yararlanılır.


Felsefe


Bu disiplinden; bir tarihsel dönemde insana, yaşama, dünyaya bakış açısının, ele alış ve yorumlayış şeklinin belirlenmesinde yararlanılır.

2 4 2