Cevaplar

2012-10-10T17:37:31+03:00


* Hava kirliliğinde en çok açığa çıkan gazlardan biri olan sülfürdioksit, solunum yolu problemlerine yol açıyor; üstelik akciğer dokusunu da zedeliyor. Monoksit, sinir sisteminin çalışmasını etkiliyor. Kurşun ise çocuklarda beyin zararlarına yol açıyor. Yine bol miktarda bulunan nitrojendioksit, nefes almayı güçleştirirken astıma da neden oluyor.

* Sulara karışan bakteri, virüs ve çeşitli kimyasal yapılar insan vücuduna girerek her çeşit hastalığa yol açabilmektedir.

* Radyasyonun insan vücudunu etkilemesiyle bağışıklık mekanizması felce uğrar ve insan vücudunda kanserli hücrelerin oluşumu ve yayılımı gözlenir.


1- Göçler ve düzensiz şehirleşme, 

2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb artışı, 

3- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon, 

4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi, 

5- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği, 

6- Motorlu araçlar ve deniz araçları, 

7- Maden, kireç, taş ve kum ocakları, 

8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları, 

9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler, 

10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması, 

11-Katı atıklar ve çöp, 

12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması, 

13-Arazilerin yanlış kullanımı, 

14-Kaçak avlanma, 

15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,

16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü

1 4 1