Cevaplar

2012-10-10T17:46:08+03:00

Sağlığa Yapılan Harcamaların Uygun Seviyesinin Zaman İçinde Bulunması
Yukarıda sıralandığı üzere sağlık sistemlerinin temel hedeflerine ulaşılması, önceden
yapılan diğer harcamaların fırsat maliyeti göz önüne alınarak sağlık harcamalarının “uygun” seviyesine ilişkin bir yargıya varılmasını içerir. İkincil, ancak oldukça önemli olan bir
diğer hedef de, zaman içinde sağlık alanındaki yapılan harcamalarda mali sürdürülebilirli-
ği başarmaktır.
İstenen harcama seviyesi, toplumun kaynaklarının alternatif kullanımlarına kıyasla ek
sağlık hizmetlerine verdiği değerle belirlenir. Harcamanın ve özellikle kamu harcamasının
düzeyine ilişkin verilecek nihai karar, hükümetlerin ve seçmenlerinin vereceği bir karardır.
Ancak, bu tür kararların verilebilmesi için, zaman içinde, sağlık durumundaki değişimler,
sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve ülkelerdeki sağlık sistemlerinin maliyetleri hakkında küresel kanıtlar ve uluslararası kıyaslamalar bir araya getirilerek bilgi elde edilmelidir. Bu
bölümün kalan kısmında yapılan budur.

 KONUYLA İLGİLİ BİR TEK BUNU BULABİLDİM 

1 5 1
2012-10-10T20:35:21+03:00

1 yılda canlı doğup 

1 yıl içinde ölen bebeklerin sayısı

_______________________________  x 1000

(bölüm anlamında bu çizgi)

o yıl içinde toplam

canlı doğum sayısı

bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren en önemli hızdır bebek ölüm hızı ne derece düşük ise sağlık hizmetlerinden yararlanma oderce iyi demektir

1 5 1