Cevaplar

2012-10-10T18:39:56+03:00

1952'de Ordu Perşembe'de doğdu. Sendikal mücadeleye 18 yaşında Tekstil-İş'te şube sekreterliği yaparak başladı. Sendikacılığın her aşamasında aktif olarak görev üstlendi.

1980'de DİSK Örgütlenme Daire Başkanlığı'na seçildi. 12 Eylül'de DİSK davasında yargılanarak 4 yıl cezaevinde yattı.

DİSK'in tekrar faaliyete geçmesiyle aktif sendikacılığa geri döndü. 1991'de Fehmi Işıklar'dan sonra DİSK Genel Sekreteri seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından Tekstil-İş Başkanı Rıdvan Budak'ın görevini devraldı.

28-30 Temmuz 2000'de yapılan DİSK 11. Genel Kurulu 2. turunda 356 geçerli oyun 222'sini almayı başardı.

DİSK'te tabandan gelen Çelebi, geçmişi yadsımadan, saygı duyarak fakat yeni bir sendikal anlayışla yola devam etmeyi savunuyor. Çelebi, DİSK, kurulduğu günden bu yana partiler üstü bir politika izlemediğini vurgulayarak "Bundan sonra da izlemeyecek. Biz emeği savunan her sol partiyle birlikte hareket etmeye hazırız" diyor.

Çelebi, DİSK'in Sosyal Ekonomik Konseye katılmasına da karşı olmadığın belirterek, sendikaların yetki alabilmesi için sektörde yüzde 10 barajının kaldırılması için uğraşacak. Celebi, uğraşacağı bir başka sorun da DİSK'in maddi sıkıntısını aşması...

1 5 1
2012-10-10T18:43:29+03:00

serde çok olgun fikirler ve kompozisyon bütünlügü vardir. Mevlid, mesnevî seklinden ziyâde, kasîde seklinde tertiblenmistir. Bazı yerlere gazel parçalari da ilâve edilmistir. Arûz vezni ile yazilmis, (fâilâtün, fâilâtün, fâilün) kalibi kullanilmistir. Yalniz bir yerde (Mef'ûlü, fâilâtü, mefâîlü, fâilün) kalibina yer verilmistir. 

Mevlid; münâcaat (Allahü teâlâya yalvarma), velâdet (Peygamberimizin doğumu), risâlet (Peygamberliğin bildirilişi), mîrâc (Göklere çıkışı, Cennet'i ve Cehennem'i görmesi), rihlet (Peygamberimizin vefâti) ve duâ bölümlerinden ibârettir. 

Kâfiyeler güzel ve sağlamdır. Süleymân Çelebi, Mevlid'in mısralarının mükemmel olması için çok titizlik göstermiş, bu sebeple Mevlid, üstün sanat sâhibi dîvan sâirlerince dahî sevilip beğenilmiştir. 

Mevlid'de hem olaylarin, hem de düsüncelerin anlatildigi yerlerde, en kisa, en uygun ve mümkün olan en sâde anlatim sekli kullanilmistir. Mevlid'de, hemen her türlü söz ve ifâde sanatina rastlanir. En çok cinâs, tesbîh ve tekrîr gibi sanatlara önem verilmistir. Bölümlerin ve kitabin bütünlügüne titizlik gösterildigi kadar, her misra'in ayri ayri güzelligi de gözden kaçmamaktadir. Mevlid, lirizm (içlilik) ve ögreticiligi (didaktizmi) iyice kaynastirmis bir siir kitabidir. Kuruluktan uzak oldugu gibi, sirf coskunluktan da ibâret degildir. Görünüste kolay, fakat denendiginde benzerinin yazilmasinin çok zor oldugu görülür.


1 5 1