Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-10T18:40:40+03:00

Dilin Kaynağı

Dilin nasıl ortaya çıktığı sorusu, eski devirlerden beri insan zihnini işgal etmiştir. Dil nasıl meydana gelmiştir? İlk konuşmalar nasıl gerçekleşmiştir? Dilin kaynağı nedir? Acaba bütün diller tek bir dilden mi, yoksa farklı kaynaklardan mı türemiştir? Bu sorular önceleri felsefe çalışmalarının bir parçası olark ele alınmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların başlangıcı milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Tarihin karanlık dönemlerine ait ilk bilgiler, daha çok efsanelere dayanmaktadır. İnsan dilinin ortaya çıkışı, yazının öğrenilmesi ve dillerin çeşitliliği gibi konular, insanları daima meraklandırmış ve dilin kaynağı ile ilgili pek çok mitolojik yorumlar yapılmasına sebep olmuştur.

1 5 1