Cevaplar

2012-10-10T18:42:32+03:00

Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içinde kalan ortalama 1 cm. kalınlığında ve 40 cm. uzunluğundaki kısmına omurilik veya Medulla spinalis adı verilir. Beynin bir uzantısı olarak onun gibi üzeri meninks denilen üç katlı bir zarla örtülüdür. Omuriliğin yan yüzlerinden ön ve arka kök şeklinde çıkan sinirler hemen birleşerek spinal sinir adı ile omurlararası deliklerden 31 çift olarak çıkarlar. Ön köklerde kaslara ve diğer organlara hareket emrini veren motor lifler, arka köklerde ise çevreden gelen derin duyu, temas, ağrı, ısı hislerini taşıyan lifler yer almaktadır.

0
2012-10-10T18:42:44+03:00

Omurga bir taraftan vücudumuzun dik durmasını diğer taraftan da içindeki kanaldan geçen omuriliğin korunmasını sağlayan kemik zincirine verilen addır. Omurilik ise beyin kökünden başlayarak kuyruksokumuna kadar uzanan ve beyin ile organlar arasındaki irtibatı sağlayan merkezi sinir sistemine verilen addır. Spinal cord (kord okunur) ya da medula spinalis olarak da adlandırılan omurilik beyinden gelen cevapları da beyne cevapları da beyne iletmektedir. Bu bakımdan organların bütün motor (yani hareket faaliyetleri) ve duyu (his) faaliyetleri omurilik tarafından yaptırılır ve kontrol edilir. Omurilik bunun yanında tek başına refleksleri de kontrol etmektedir.

33 kemikten oluşan omurga sistemimizin her birine vertebra (omur) adını vermekteyiz. Bu omurların bulundukları bölgeye göre şekilleri bazı farklılıklar göstermekle birlikte genel anatomik yapıları aynıdır. Bu şekil farklılıklarına göre sınıflanan omurlar 5 grupta ele alınmaktadır.

 

0