Cevaplar

2013-02-26T18:42:26+02:00

Doğrudan İlgilendiren Sorunlar 
· Ege Denizi’ndeki Kıta Sahanlığı Sorunu
· Suriye ile Fırat ve Dicle’nin Sularıyla İlgili Yaşanan Sorun
· Batı Trakya Sorunu
Dolaylı Olarak İlgilendiren Sorunlar
· Orta Doğu’da Yaşanan Sorunlar (Filistin Sorunu)
· Bosna-Hersek Sorunu
· Makedonya Sorunu
· Kafkasya’daki Sorunlar (Ermenistan’ın Karabağ’ı İşgali)
Batı Trakya sorunu
Türkiye’nin dış siyasi ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle millî, tarihî ve kültürel bağları nedeniyle diğer sorunlardan farklı bir özelliğe sahiptir. 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul’da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya’da yaşayan Türkler tüm azınlık haklarından eşit şekilde faydalanacaklardır. Ancak bu antlaşma sürekli olarak Yunanistan lehine işletilmiştir. Yunanistan; Türk azınlığı tam sayısı ile göstermemekte Lozan Antlaşması’nın bazı maddelerini görmezlikten gelmektedir. Yunanistan buradaki Türk azınlığı, Müslüman azınlık olarak göstermekte dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu azınlık için girişimde bulunamayacağını çeşitli konuşmalar ve belgelerle kabul ettirmeye çalışmaktadır. Yunanistan’ın Türk azınlığa karşı yaklaşımı Türkiye ile olan ilişkileriyle paralellik göstermektedir. Bunun en güzel örneği 1930’lu yıllarda başlayan ikili ilişkilerde Yunan hükümetinin Türk ifadesini kullanmış olması ve bu anlayışını 1955 yılına kadar devam ettirmesidir.1955’ten günümüze doğru gelindiğinde iki ülke arasında ortaya çıkan sorunlar Batı Trakya Türleri’ne olumsuz etkilemiştir. Batı Trakya Türkleri Yunanistan’dan toprak ve devlet talep etmemekte sadece kendilerine uluslararası anlaşmalarla verilen hakları geri istemektedirler. Batı Trakya sorunu gündeme geldiği dönemlerde Türkiye, Yunanistan’ın iç işlerine karışmadan barışçıl

1 3 1