Cevaplar

2012-10-10T19:27:18+03:00

Sanatçılar yaşarken toplumları etkileyen ve hatta öldükten sonra da etkilemeye devam eden şahsiyetlerdir.
Bu bakımdan toplumları derinden etkilerler.
Kendileri bile çoğu zaman bu etkinin farkında olmazlar.
Dışarıdan bakınca ve sadece kişisel olarak ele alınca sanatçının etkisi yeterince anlaşılamayabilir.
Tarihsel süreçteki büyük fotoğrafa baktığımızda ise karşımıza inanılmaz bir güç çıkar.
Burada sanatın sadece popüler manada algılanan tarafını kastetmiyorum.
Sanat tüm yönleriyle bireylerde, dolayısıyla toplumda etkiler bırakır.
Bu gücün farkında olan güç sahipleri(!) sanatı tarih boyunca kendi amaçları doğrultusunda kullanmışlar.
En ilkel toplumlardan en gelişmişine kadar durum hep aynı…
Toplumların kültürleri de sanatçıların açtıkları ufuklar vesilesiyle şekillenmiş ve hala şekillenmeye devam ediyor.
Hal böyle olunca ülkelerin, hükümetlerin politikalarında dahi dolaylı ve dolaysız olarak sanat yer alıyor.
Çevremizde duyup işittiğimiz gördüğümüz her sanat eseri bir amaca hizmet ediyor gibi bir komplo teorisi içinde olduğumu düşünmeyin.
Demek istediğim sanatın, sanatçının ve sanat eserlerinin bazı durumlarda amaçlı yapılabileceğidir.
Yani sanat her zaman sanat için yapılmayabiliyor…
Burada sanatçının politik görüşünü eserine yansıtması ihtimalini de tabii ki hesaba katmak gerekiyor.
Ancak ne olursa olsun, her halükarda devletin ve toplumların sanatın her alanına sahip çıkması, sanatçıyı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum.

0