Cevaplar

2012-10-10T19:38:10+03:00

. Hücrelerdeki organellerle vücudumuzdaki organlar bazı yönlerden birbirlerine benzerler. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olmuştur?
a) Cekirdek – Beyin
b) Endoplazmik retikulum – Kan damarları
c) Hücre zarı – Deri
d) Mitokondri – M ide

1 1 1
2012-10-10T19:40:15+03:00

İnsanda üreme sistemiyle ilgili bazı yapılar şunlardır:
I – Testis
II – Yumurtalık
III – Döl yatağı
IV – Vajina
Yukarıda verilenlerden hangileri erkek üreme organının bir bölümüdür?
a) I ve II b) Yanlız I
c) Yanlız III d) II, III ve IV

0