Cevaplar

2012-10-10T20:37:54+03:00

Cumhuriyet Dönemi Siyasi Düşüncesi

Bu seminerde, özellikle erken Cumhuriyet dönemiyle ve genel olarak da Türk siyasi hayatıyla ilgili temel yaklaşımlar; geleneksel-tepkisel, Kemalist-savunmacı, liberal-savunmacı, tarihsel-sosyolojik, analitik-eleştirel ve neoliberal yaklaşımlar şeklinde sınıflandırılarak, her birinin genel savları, metodolojileri ve vardıkları sonuçlar iç-dış tutarlılıkları ve geçerlilikleri bakımından değerlendirilecektir. Seminerde ayrıca, erken Cumhuriyet döneminin başlıca liderleri Mustafa Kemal Atatürk, Recep Peker, İsmet İnönü ve Şükrü Kaya’nın siyasi görüşleri incelenecek; her bir liderin devlet felsefesi, özellikle birey-toplum-devlet ilişkilerine bakışları bağlamında ele alınacak ve aralarındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durularak erken dönem Cumhuriyet’i şekillendiren siyasi harita(lar) çözümlenecektir. Böylece, Türkiye’de sosyal bilimler-ideoloji ilişkisiyle ilgili çözümlemelere de bir giriş yapılmış olacaktır. 

0