Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-13T11:25:08+03:00

(p'vq')^(qvq')=0 mış. 

(qvq')=1 dir. o zaman (p'vq')=0dır. ki soruda istenen p^q ifadesi (p'vq')nin tersi oldugu için cevap:1dir.

0
2012-09-13T13:31:10+03:00

(p'^q)vq'=0 ( 0v0=0 olduğundan)

q'=0 ise q=1

(p'^q)=0 ise (p'^1)=0  olur. Bu durumda p'=0 olur p=1'dir.

p^q= (1^1)= 1dir.

 

0