Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-02-27T19:31:25+02:00
mesaj
isim Fransızca message


1 . Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri.

2 . İleti:
"Kendisi ile bir mesaj yollamak istiyorum."- F. R. Atay.

3 . mecaz Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

 

 

Vahiy -hyi
TDK, Türk Dil Kurumu

isim, din b. (***) (va'hiy) Arapça va§y 
1 . 
Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi:

"Aklın kavrayamadığı hakikatlere, tasavvuf ve vahiy yolu ile erişilebilir."- C. Meriç.

2 . Bu biçimde bildirilen buyruk.

 

ahlak

çokluk, isim (ahlâ:kı) Arapça a¬l¥®


. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre:
"Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez."- Ç. Altan.
2 . İyi nitelikler, güzel huylar:
"Bu şoförler hepinizin ahlakını bozdu."- M. Ş. Esendal.3 5 3
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-27T19:31:51+02:00

İslam'ı ideolojilerden ayıran temel saikler vardır. En başta bizatihi Allah (cc) tarafından bir rasul (Hz. Peygamber) vasıtasıyla inzal olmuş olması, onun ilahi yönünü ortaya koyar ki, en önemli ayrım noktasına işaret eder. Bunun ardından 'ahlak'ın geldiğini düşünüyorum. Yani birincil özellik tüm insanlığa inzal olmuş olması, ikinci  en önemli ayrım da bütüncül bir ahlak yapısı inşa etme amacıdır.

İslam alimleri/düşünürleri, muharref geleneğin hata ve sapmalarından müslümanları çekip alabilmek için İslam'ın iki temel yönüne dikkat çekmişlerdir.0