Cevaplar

2012-10-10T20:11:51+03:00

herkez eşit olmalı olmassa evren evrenlikten çıkar

0
2012-10-10T20:11:56+03:00

Şimdi, bazı insanların bir siyasal düzen tesis etmek istediklerini varsayalım. Dahası, bu grup için demokratik bir siyasal düzeni haklı gösteren varsayımların varlığını kabul edelim. Bu varsayımların kabul edilebilir olması nedeniyle onların demokratik bir düzeni benimsemeleri gerektiği sonucuna varmaktayız ve bu nedenle demosun[2] kararlarını almasını sağlayan bu süreç belirli kriterlere uygun olmalıdır. Bu sürecin belirli kriterlere uygun olması gerektiğini söylerken, birisinin bu varsayımlara inanması halinde, o kriterlerin istenilirliğini de mantıken doğrulamak zorunda olduğunu söylemek istiyorum; bunun aksine, kriterleri reddetmek için varsayımlardan birini veya birkaçını reddetmek de gerekmektedir.

Beş kriter, varsayımların geçerli olduğu herhangi bir oluşumda, önerilen  yöntemlerin değerlendirileceği standartlardır –dilerseniz buna ideal standartlar da diyebiliriz. Bunlara mükemmel bir biçimde uyan her süreç mükemmel bir demokratik süreç olacaktır ve oluşumun yönetimi de mükemmel bir demokratik yönetim olacaktır. Mükemmel bir demokratik sürecin ve mükemmel bir  demokratik yönetimin gerçekte hiçbir zaman varolamayabileceğini kabul ediyorum. Bunlar, gerçeklikteki durumların karşılaştırılabileceği insani  olanaklar konusundaki fikirleri ortaya koymaktadırlar. Bu kriterler  hiçbir  zaman mükemmel bir biçimde yerine getirilemese de göstereceğim üzere,  gerçek dünyadaki olanakların değerlendirilmesinde yararlı olmaktadırlar. Doğal olarak bunlar değerlendirmede varolan bütün yargılama öğelerini ortadan kaldırmamaktadırlar. Örneğin bir kriter, çoğunluğun yönetimi gibi herhangi bir özel yöntem belirtmemektedirler çünkü, özel yöntemler bu kriterlerden doğrudan ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca yargılar, demokratik bir oluşumun içinde gelişmek durumunda olduğu özgül tarihsel koşulları da dikkate almak zorundadırlar. Ancak, demokratik teorinin, diğer bütün normatif teorilerde olduğu gibi, alternatif öneriler arasında bir tercih yapmanın gerekli olduğu her somut durum için geçerli, hiçbir biçimde tartışılmaz cevaplar getirmemiş olması şaşırtıcı olmamalıdır.

0