Cevaplar

2012-10-10T20:11:41+03:00

Çağdaş eğitimin en genel amaçlarından birisi de öğrencinin, bir bütün halinde gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bu genel amaç daha önce de vurgulanmıştır. Eğitimin bu amacı rehberliğin de en genel amacıdır. Eğitimin amaçları biraz ayrıntılı olarak açıklanacak olursa şunlar söylenebilir: Birincisi, eğitim her bireyin kendisi için onu bir meslek sahibi yapmak, çevreye uyumunu sağlamak ve kapasitesi ölçüsünde kendisini geliştirmek amaçlarına yöneliktir.

İkincisi, eğitim bireyi topluma yararlı bir yurttaş olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirerek toplumun ekonomik yaşamına katmayı, bireyi iş yaşamında verimli kılmayı, toplum düzeninin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çağdaş eğitimden beklenen işlev, öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, psikolojik yönden bir bütün olarak gelişmelerine ve topluma etkin uyum sağlatacak mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmelerine yardım etmektir. Bu işleve sahip çağdaş eğitimin okul yapısında, öğrenci kişilik hizmetlerinin bir hizmet alanı olarak yer alması kaçınılmazdır. Çağdaş örgün eğitimde üç temel hizmet alanı bulunmaktadır:

 

1 5 1
2012-10-10T20:11:46+03:00

EĞİTİMİN İŞLEVLERİ

Eğitim kurumu, diğer toplumsal kurumlar gibi toplumsal ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmıştır.  Temel amacı, toplumdaki bu işlevleri iyileştirip, topluma uyumlu ve yararlı hale getirerek eğitim kurumunun işlevleri o toplumda eğitimin amaçlar ile bağlantılı olup onun tarafından biçimlendirilir. Bir takıma toplumsal amaçlara göre eğitimin amaçları da değişir. Fakat her toplumda değişmeyene everensel nitelikte işlevler de vardır. Eğitiminde de bazı temel işlevleri vardır. Bunlar toplumsal siyasal ve ekonomik ve bireyi geliştirme olmak üzere 4 tanedir.

1 2 1