Cevaplar

2012-10-10T20:27:16+03:00

Türkçe söz diziminde özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı gibi yüklemle doğrudan bağlantılı olan
ögelerin dışında yüklemle bağlantısı olmayan ancak çeşitli bakımlardan anlamı etkileyen birtakım
yardımcı dil birimleri vardır ki bunlar da söz diziminin önemli parçalarıdır. Bu yardımcı dil birimleri,
işlevlerine göre çeşitli kategoriler oluştururlar.

1 5 1