Cevaplar

2012-10-10T20:49:21+03:00
Mübarek günlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi 15.yüzyılda Bursa'da yaşamış,Yıldırım Bayezid devrinin ünlü şeyhi Emir Sultan'a intisab etmiştir.Bursa'da Ulu Cami'in imamıdır.Mevlid'in asıl adı "Vesiletü'n-necat" tır.   Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-necat" ını bir dava ve bir iddia üzerine yazmıştır.1409 yıllarında Ulu Cami'in imamı olduğu sırada Iranlı bir vaizin "La nuferriku beyne ehadin min rusulihi"(Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.) ayetini yanlış yorumlaması Süleyman Çelebi'yi çok kızdırdı.Vaiz bu ayete dayanarak Allah'ın, peygamberleri arasında hiç fark gözetmediğini,o halde Hz.Muhammed'in Isa Peygamber'den daha üstün tutulamayacağını söyledi.Halbuki bu ayet Allah'ın değil,kulların dilinden söylenmişti.Aslında Acem vaiz,Fetret devrini yaşayan Osmanlıları yıpratmak,halkı birbirine düşürmek maksadıyla bilhassa böyle söylüyordu. Müslümanların Hz.Muhammed'e olan saygı ve sevgisini zedelemeye çalışıyordu.Işte Süleyman Çelebi bu kötü niyetlileri susturmak,Hz.Muhammed'in bütün peygamberlerden üstün,en son peygamber olduğunu isbatlamak,şii-batıni akımlara karşı ehl-i sünnet görüşünü savunmak için "Vesiletü'n-necat" adlı eserini yazmıştır.  
1 1 1