Cevaplar

2012-10-10T20:40:41+03:00

fatih rıfkı atay 

DENEME

NURULLAH ATAÇ (1898–1957)
• Yazılarında yeni bir nesir dilinin kurulmasına öncülük etmiştir.
• Bu dönemlerde tartışılan konuşma dili mi arı Türkçe mi tartışmalarında ateşli bir şekilde arı Türkçeyi savunmuştur. Halk tarafından benimsenmiş olsa dahi dilimize yabancı dilden giren kelimelerin dilimizden atılmasını savunmuştur.
• Yazı dilinin halka yaklaşmasını istemez. Önemli olan halka yeni kelimeler öğretmektir.
• Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır. Böylelikle yazıya akıcılık katar.
• Türk edebiyatının en büyük deneme ve eleştiri ustasıdır.
• Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir.
• ESERLERİ: Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Söyleşiler, Günce

SUUT KEMAL YETKIN (1903—1980)
• Deneme ve eleştiriyle tanınmıştır.
• Sanat, estetik, resim ve felsefe alanlarında eserler vermiştir.
• Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır.
DENEME: Edebiyat Konuşmaları, Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler

CEMİL MERİÇ (1917—1987)
• Deneme türünün usta isimlerindendir.
• Denemeleri dışında, edebiyat tarihi, felsefe, tarih çalışmaları ve çevirileri de vardır.
ESERLERİ: DENEME: Bu Ülke, Mağaradakiler
ARAŞTIRMA/İNCELEME: Ümrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Bir Dünyanın Eşiğinde

SABAHATTİN EYÜBOĞLU (1908— 1973)
• Deneme ustalarındadır.
• Araştırma ve incelemeleri de vardır.
ESERLERİ: DENEME: Mavi ve Kara, Sanat Üzerine Denemeler

ŞEVKET RADO (1913— 1988)
• Deneme, fıkra ustalarındadır.
• Gazetecilik ve radyoculuk yaptı.
ESERLERİ: DENEME-SOHBET: Eşref Saati, Ümit Dünyası, Hayat Böyledir

GEZİ YAZISI
İSMAİL HABİP SEVÜK (1892-1954)
• Türk yazar ve edebiyat tarihçisidir.
• Tezatların şaşırtıcı havasından, ilginç kıyaslamalardan, orijinal buluşlardan, geniş tarih kültüründen beslenen anlatımı ile gezi türünün de ilk güzel örneklerini verdi.
• İlk kez liseler için ders kitabı olarak hazırladığı Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, kitabı ile geniş ilgi gören Sevük; yazar ve şairlerin kişiliklerini, eserlerini yer yer coşkun ve duygulu bir dille değerlendirdiği bu eseriyle çağının gençlerinde köklü bir edebiyat sevgisi uyandırdı.
• Onun bir büyük çalışması da, batı kültür ve sanatını oluşturan şair ve yazarların yaşamlarını ve sanatlarını, Türk edebiyatı ile kıyaslayarak anlattığı “Avrupa Edebiyatı ve Biz” adlı iki büyük ciltlik eseri oldu.
• Bilgi ile sanatı ustaca kaynaştıran bir yazar olarak ün yaptı.
• ESERLERİ: Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Edebi Yeniliğimiz, Tuna’dan Batı’ya, Yurttan Yazılar, Avrupa Edebiyatı ve Biz, Tanzimat’tan Beri, Türk Güreşi

FALİH RIFKI ATAY (1894 – 1971)
• Türkçeyi en yalın ve en duru bir anlatıma ulaştıran yazarlarımızdan biridir.
• Atatürk’ün yakınında bulunmuş yazarlardandır.
• Dilimizin gelişmesinde, özellikle Cumhuriyet’ten sonraki Türk gezi edebiyatının oluşumunda yadsınamaz bir yeri vardır.
• Gezi yazılarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken sırası geldikçe Türkiye ile gezdiği yerler arasında karşılaştırmalar yaparak önemli noktalara değinir.
GEZİ YAZISI: Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim
ANI: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya

 

1 5 1