Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-10T20:42:23+03:00

Toplumu bir arada tutan, birleştiren ve kaynaştıran ortak değer sisteminin 
yozlaşmasına ve çözülmesine mâni olmak ve bu değerleri korumak demek, bunların olduğu
gibi muhâfazası demek değildir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda hiçbir toplum 
gelişmelere kapalı kalarak varlığını devam ettiremez. Bilimde, teknolojide, sosyal, siyasî ve 
ekonomik alanlarda ortaya çıkan yeniliklere paralel olarak işlevini yitiren değerlerin yerine 
millî bünyeye uygun yeni değerlerin var edilmesi, işlevini devam ettirenlerin ise geliştirilmesi
gerekir. Baş döndürücü bir hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojisi dünyayı insanın 
zihninde küçültmüş ve toplumları birbirine yaklaştırmış, kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. 
Ancak bu etkileşimde bir denge şarttır. Bu denge sağlanamadığında kültür sömürgeciliğinden 
söz edilir.

19 4 19
2012-10-10T20:42:31+03:00

Toplumu bir arada tutan, birleştiren ve kaynaştıran ortak değer sisteminin 
yozlaşmasına ve çözülmesine mâni olmak ve bu değerleri korumak demek, bunların olduğu
gibi muhâfazası demek değildir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda hiçbir toplum 
gelişmelere kapalı kalarak varlığını devam ettiremez. Bilimde, teknolojide, sosyal, siyasî ve 
ekonomik alanlarda ortaya çıkan yeniliklere paralel olarak işlevini yitiren değerlerin yerine 
millî bünyeye uygun yeni değerlerin var edilmesi, işlevini devam ettirenlerin ise geliştirilmesi
gerekir. Baş döndürücü bir hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojisi dünyayı insanın 
zihninde küçültmüş ve toplumları birbirine yaklaştırmış, kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. 
Ancak bu etkileşimde bir denge şarttır. Bu denge sağlanamadığında kültür sömürgeciliğinden 
söz edilir. 

2 1 2