Cevaplar

2012-10-10T20:54:40+03:00


İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler Dolayısıyla diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek durumundadır

17 4 17
2012-10-10T20:54:48+03:00

topluca yaşamak insanlar arasında olumlu karşılanır aile bağları güçlenir çevre olumlu etkilenir komşu komşunun külüne muhtaçtır

15 4 15