Cevaplar

2012-10-10T20:54:44+03:00

http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=2085 burdan bula bilirsin

5 3 5
2012-10-10T20:55:05+03:00

Sorular:
1. Aşağıda bazı elementlerin elektronegatifdeğerleri verilmiştir. Element Elektronegatiflik
F 40
O 35
N 30
Fr 07
Fe 18

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki bağlardan hangisinin iyonik karakteri en fazladır?
A) Fr-Fe B) Fr-O C) N-O D) O-F E) Fe-O
2. Aşağıda bazı elementlerin elektronegatif değerleri verilmiştir.
Element Elektronegatiflik
C 25
H 21
Cl 30
Yukarıdaki bilgilere göre;

I. C-H
II. H-Cl
III. Cl-Cl Bağlarını kovalent bağ karakterine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
A) III II ve IB) I III ve II C) III I ve IID) II III ve I E) I II ve III
3. X ile Y arasındaki polar olduğuna göre:
I. X metal Y ametaldir.
II. X ve Y nin elektronegatif değerleri farklıdır.
III. Bağın X uçu (+) değerlikli Y uçu (-) değerlidir. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) Yalnız III


Kimyasal Bağlar Test Soruları
atomla ilgili test soruları - memlilerle ilgili sorular - kimya dersi test soru ve cevapları

1-Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

A) yalnız I B) I  II

C) I  III D) I  II  III

cevaplarıda sen bulsan

15 3 15