Cevaplar

2012-10-10T21:00:08+03:00

Arş. Gör. Veysel ŞAHİN, (2006) “Sevgilerde” Şiiri Üzerine Bir Tahlil
Denemesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:, Sayı: 2, sayfa: 73-82,
Elazığ.

“SEVGİLERDE” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL
DENEMESİ
An Exeperimental Analysıs On The Poem “Sevgilerde”

Veysel ŞAHİN

Özet

İnsanlar tarafından hissedilen sevgi, gizliliklerle dolu, eylemsel bir olgudur. İnsan sevgi
edimini, kalbinde ve bilinçaltında büyütür. Dünya hızlı bir şekilde değişerek metalaşıyor. Bu
yüzden insan, sırlarla dolu sevgi edimini bilinçaltında yaşatmak zorunda kalıyor.
Biz bu çalışmamızda, sevgilerin neden yarınlara ertelendiğini ve insanların bu macerasal
düşü gerçekleştirme serüvenlerini açıklamaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Behçet Necatigil, sevgi, sevgiler, çekingenlik, tutukluk.

0