Cevaplar

2012-10-10T21:44:21+03:00

Kimyanın Temel Kanunları; Kütlenin Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu, Katlı Oranlar Kanunu ve Birleşen Hacim Oranları şeklinde sıralanabilir.
Kütlenin Korunumu Kanunu
Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu kanuna Kütlenin Korunumu Kanunu adı verilir. Antoine Lavosier tarafından bulunmuştur. Hiçbir madde yoktan varolmaz, olan bir maddede yok olmaz. Örneğin ağzı kapalı bir kap içerisinde, HCl(hidroklorik asit) içerisine Zn(çinko)parçası atıldığında, çinko metali hızlı bir şekilde tepkimeye girecek ve H2 gazı çıkışına neden olacaktır.
Zn(k)+ 2HCl(s) → ZnCl2(suda)+ H2(g)
Bu tepkimeye giren maddelerin kütlelerini toplarsak, tepkime sonunda çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olacaktır. Bu deney ağzı açık bir kapta yapılsaydı, H2 gazı havaya karışacağı için, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesi toplamı, giren maddelerden kütleleri toplamından düşük olacaktı.
Sabit Oranlar Kanunu
Bir bileşiği oluşturan elementler birbirleriyle sabit bir oranda birleşirler.. Buna Sabit Oranlar Kanunu denir. Dalton atom kavramını 1807'de sabit oranlar kanunundan yararlanarak bulmuştur.Örneğin MgO(magnezyum oksit) bileşiğinde magnezyumla oksijenin kütlece birleşme oranı Mg/O= 24/16=3/2 dir.24 magnezyumun atom kütlesi, 16 ise oksijenin atom kütlesidir.3 g. magnezyum ancak en fazla 2 g. oksijen ile birleşebilir. Bu oksijenin tanelerinin magnezyumun tanelerinden büyük olduğunu gösterir. Aynı şekid

0