Cevaplar

2012-10-10T21:30:25+03:00

UNIT 1

VOCABULARY

Forever: sonsuza dek

Listener: dinleyici

Share: paylaşmak

Idea: fikir

Tell: nalatmak

Secret: sır

Bad times: kötü zamanlar

With: ile

Enjoy: hoşlanmak

Mistake: yanlış

Spend time: zaman harcamak

Different: değişik

Interest: ilgi alanı

Agrre with: fikirlerine katılmak

Have fun: eğlenmek

Trust güvenmek

Give: vermek

Take: almak

More: daha fazla

Aroud: etrafında

Special: özel

Same: aynı

Classmate: sınıf arkadaşı

Sometimes: arasıra

Do homework: ödev yapmak

Together: beraber

Kind: kbar

Friendly: arkadaş canlısı

Old friend: eski arkadaş

Best friend: en iyi arkadaş

Close friend: yakın arkadaş

Bad friend: kötü arkadaş

Live yaşak

Helpful: yardımsever

Nice: iyi, hoş

Walk: yürümek

Free time: boş zaman

Crossword puzzle: bulmaca

Jigsaw puzzle: yapboz

Keep secret: sır tutmak

Important: öenmli

I’m sure: eminim

I hope: umut ederim

Really?: gerçekten mi?

Beautiful: güzel

Clever: zeki

How: nasıl

Know: bilmek

Likes and dislikes: sevilen ve sevilmeyen şeyler

Riding a bicycle: bisiklete binmek

Drawing pictures: resim çizmek

Taking photographs: fotoğraf çekmek

 

 

 

Because: çünkü

Don’t worry: enişelenme

Pet: evcil hayvan

Weekend: haftasonu

Be polite: nazik ol

Ignore: yoksaymak, önemsememek

Whisper: fısıldamak, dedikodu yapmak

Alone: yalnız

Invite: davet etmek

Want: istemek

Place: yer

No one: hiç kimse

Look at: bakmak

Talk to: konuşmak

Someone: birisi

Something: bir şey

Quietly: sesizce

Shout at: bağırmak

Cheerful: neşeli

Expect: ümit etmek, tahmin etmek

Bring: getirmek

Close: yakın

Only: tek

Another: başka, diğer

Horror film: korku filmi

Hate: nefret etmek

Lose: kaybetmek

Frindship: arkadaşlık

Call: adlandırmak

Take care: kendine dikkat et

Between: arasında

Animal: hayvan

Language: dil

Words: kelimeler

Never: asla

End: sona ermek

Show: göstermek

Talk: konuşmak

Each other: bir birleri

Need: ihtiyacı olmak

Blind people: kör insanlar

Guide dog: rehber köpek

Get on a bus: otobüse binmek

Newspaper: gazete

Article: makle

About: hakkında

Hepler: yardımcı

That’s right: bu doğru

Special training: özel eğitim

Daily life: günlük yaşam

Easy: kolay

Telephone operator: telefon operatörü

Hurt: incitmek

 

 

 

 

Criticise: eleştirmek

Write: yazmak

Way: yol

Begin: başlamak

Understand: anlamak

Future: gelecek

Vet: veteriner

0