Cevaplar

2012-10-10T21:15:09+03:00

nüfus sayımının devletin kalkınma planlarına etkisi nelerdir

Genel nüfus sayımı ülkemizin nüfusunu belirlemek amacı ile belli aralıklarla yapılan sayımdır. Bu sayımlarla ülkemizin nüfus yoğunluğu, nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu, okuryazar olanlarla olmayanlar tespit edilir. Nüfus sayım sonuçlarına dayanarak devlet, gerekli gördüğü konularda önlemler alır.
Bir önceki yılın büyüme oranı ile cari yıl arasındaki fark kalkınmadır. Ülkemizde 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmaktadır. 
Genel nüfus sayımı ile
- Gayri Safi Milli Hasıla 
- Milli gelir dağılımı,
- Nüfus artış hızı, nüfus katsayısı gibi veriler belirlenir ve
- Geleceğe yönelik demografik hareketler planlanır.

0
2012-10-10T21:15:27+03:00

Genel nüfüs sayımları, kalkınma planlarına şu şekilde katkı sağlar:
- Gayri Sayi Milli Hasılanın belirlenmesi,
- Milli gelir dağılımının,
- Nüfus artış hızı, nüfus katsayısı gibi verilerin belirlenmesi,
- Geleceğe yönelik demografik hareketler planlanır.
şimdilik akımda olanlar bunlar, kolay gelsin.

0