Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-28T19:38:06+02:00

Örnek – 1

Bir asit çözeltisinin [H+] derişimi 1.10–3 M ise bu çözeltinin pH ve pOH’ı nedir?

Çözüm

[H+] = 1.10–3 M ise

pH = –log[H+]

pH = –log[1.10–3]

pH = 3

pOH = 11 olarak bulunur.

Örnek – 2

0,1 M lık HA asitinin pH =3 tür. Buna göre, asitin Ka sı kaçtır?

Çözüm

pH = 3 ise [H+] = 1.10–3 olduğundan,

[A–] = 1.10–3 olacaktır.

9 ihmal edilir.

0,1 in yanında 1.10–3 çok küçük olduğundan ihmal edilir.

Ka = 1.10–5  olarak hesaplanır.

Örnek – 3

1) Asitlerin tadları ekşidirAşağıdaki çözeltilerden hangisinde asit bulunmaz?
A)Portakal suyu B) Limonata C) Vişne suyu
D)Sirke E) Sabunlu su

Çözüm

Verilen ilk dört örneğin tadları ekşidirBu maddelerde asit vardırSabunla suyun tadı acıdırYapısında asit yoktur CEVAP: E

2)Aşağıdakilerden hangisi asit özelliklerinden değildir?

A)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

B)Kırmızı turnusol kağıdını mavi renge dönüştürürler

C)Seyreltik çözeltilerin tadı ekşidir

D)Bazlarda tuz oluştururlar

CEVAP:B

Örnek – 4

0,05 M HCl çözeltisinin pH sını bulunuz.

Çözüm

[H3O+] = [HCl] = 0,05 M

pH = -log 0,05 = 1,30

Aynı durum kuvvetli bazlar için de geçerlidir.

pOH = -log CB dir.

Derişimin 10-6 M dan küçük olması durumunda suyun iyonlaşma etkisini göz önüne alacağımızdan çözeltideki OH- derişimi için aşağıdaki eşitliliği yazmamız gerekir.

[OH-] = CB + [OH-]su

[OH-]su = [H3O+]su = C olduğundan

Ksu = (CB+C) . C = 1,00.10-14

C2 + CB . C � 1,00.10-14 = 0 dır.

Bu eşitliğin çözümü ile C yani sudan gelen hidroksit iyonu derişimi bulunur, CB ye eklenerek çözeltideki hidroksit derişimine geçilir ve pOH hesaplanır.

Örnek – 5

100 ml 0,050 M NaOH ile 100 ml 0,020 M Ca(OH)2 çözeltileri karıştırılıyor. Elde edilen çözeltinin pOH ve pH değerleri nedir?

Çözüm

0,05 0,05 0,05

0,020 0,020 2x(0,020)

İki tane ayrı baz çözeltisinin karıştırılması ile oluşan yeni çözeltide hidroksit iyonu derişimi şöyle bulunur.

Çözeltideki toplam OH- iyonu, NaOH ve Ca(OH)2 tarafından verilir. Her iki çözeltiden 100�er mL alındığından çözeltinin son hacmi 200 mL olur.

M = n/V formülünde hacim değiştiği için molarite de değişecek. Öncelikle M x V formülünden yeni mol sayısı (n) bulunur. Daha sonra bu mol sayısı (n) toplam hacime (V) bölünerek yeni derişim bulunur.

[OH-] = (100 x 0, 050+ 100 x 0, 040) / 200 = 4,50.10-2 M

pOH = -log 4,50.10-2 = 2-log 4,50 = 2-0,65 = 1,35

pH = 14-pOH = 14-1,35 = 12,65

 

 en iyi cevap seçmeyi untma


2 3 2
2013-02-28T19:38:31+02:00

pardon ben yanlış anlamışım

2 4 2