Cevaplar

2012-10-10T21:33:04+03:00

BİR ANEKDOT:

Ünlü Avusturyalı diplomat ve devlet adamı Metternich, 1800'lü yıllarda, bir Osmanlı devlet adamına "Yönetim işlerinizi düze- ne koyunuz ve düzeltiniz. Lâkin âdetlerinize ve yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usûlü kurmak için eski idareyi yıkmayınız. Avrupa medeniyetinden, sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları al- mayınız. Çünkü; Batı'nın kanunları, hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usûl ve kurallara katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur." diye öğüt vermiştir. 


2 4 2