Cevaplar

2012-10-10T21:38:48+03:00

Sina ve Filistin Cephesi, I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın isteği üzerine açılan bir cephedir. Osmanlı Ordusu 28 Ocak 1915'te Birinci Kanal Harekâtı'nı düzenledi. Amaç; Osmanlı İmparatorluğu'nun Süveyş Kanalı'nı ele geçirmesi ve Mısır'a yeniden sahip olmasıydı. Başarılı olunursa İngilizlerin Uzak Doğu'daki sömürgeleri ile bağlantısı kesilecekti. Ancak harekat başarısızlıkla sonuçlandı ve Arapların da desteğiyle Osmanlı Ordusu Suriye'ye kadar geri çekilmek zorunda kaldı.

iran ırak cephesi Bu cephe İngiltere tarafından açılmıştır. İngiltere'nin amaçları şunlardır.

1. Abadan petrollerini elinde tutmak
2. Türklerin İran üzerinden Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek
3. İran üzerinden geçip Rusya ile birleşmek

İngiltere Kasım 1914'de Basra'ya asker çıkardı. Bağdat yakınlarındaki Kut–el–Amara'da Osmanlı kuvvet*le*rine yenildi. İngiltere buna rağmen yapılan diğer savaşları kazanarak Bağdat'ı aldı. Yenilgiye uğrayan Osmanlı birlikleri geri çekildi.

 
8 4 8