Cevaplar

2012-10-10T21:55:01+03:00

   Asırlarca dini temellere dayanan bir devlet düzeni içinde yaşamış Türk toplumu, Cumhuriyet dönemine geçildikten sonra, siyaset, devlet, ekonomi, kültür planlarında ve insanların kamusal ilişkilerinde olduğu kadar karşılıklı ilişkilerinde bir kısım radikal değişme önerileriyle ve toplumsal değişmeyi sağlamak üzere hazırlanan kanunlara dayalı metotlarla muhatap olmuştur. Bu toplumsal ve kültürel değişme öneri ve uygulamalarına Atatürk İnkılapları diyoruz.  
         Atatürk İnkılapları, Türk toplum sisteminde köklü bir takım sosyal değişmeleri gerçekleştirmek suretiyle Türk toplumunu çağdaş uygar ülkeler düzeyine getirmek hedefine ulaşmanın asıl vasıtalarıdır. Çünkü mutlu, müreffeh, batı ölçülerinde uygarlık düzeyine ulaşmış, laik-demokratik Cumhuriyet düzeninde yaşamını barış içinde sürdürebilen Türk milletinin ülküsüne, sosyal sistemde derin, radikal toplumsal değişmeleri gerçekleştirmeden ulaşılabilmesi mümkün değildir. 
         Toplumsal değişmeyi belirleyen önemli işaretlerden birisi, toplumun başta gelen yapı unsurlarını oluşturan sosyal değerlerde değişmelerin gerçekleşmesidir. Sosyal değer değişmeleri uzun bir zaman süresi içerisinde gerçekleşebilmektedir. Bir toplumda girişilen inkılap hareketlerinin sürekli bir hale geldiğini veya yerleştiğini yani toplumsal değişme teklifi olmaktan çıkarak gerçek bir değişme halini aldığını söyleyebilmek ise, sosyal değerler sisteminde ciddi değişikliklerin gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. O halde, toplumsal değişme yönünden önemli bir şart da, insanların düşünce tarzlarında kalıcı değişikliklerin meydana gelmiş bulunmasıdır.      


yardımcı olabildiysem bir teşekkür yeter :D :)

1 5 1